НЭВТРЭХ
2022.01.14 нд 16 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

6 төрлийн үйлчилгээг 18 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 100% (16 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 16
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:03:51 00:15:24 4
Тасалбаргүй 00:02:15 00:27:01 12
00:02:39

00:42:25

Биечлэн 00:02:39 00:42:25 16
Утсаар 0
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Өлзийт - 1, Арвайхээр - 6, Богд - 7, Баянгол - 2 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-6, 6
2 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
СДД-н гэрээ байгуулах-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 3
3 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
4 Бямбаа.Оч
(Богд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Зөвлөгөө /СД/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 8
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2022-01-14 17:55:14, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр