НЭВТРЭХ
2022.01.12 нд 47 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

9 төрлийн үйлчилгээг 48 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 94% (44 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 2% (1 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 4% (2 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 47
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:00:30 00:01:00 2
Тасалбаргүй 00:02:19 01:44:15 45
00:02:14

01:45:15

Биечлэн 00:02:19 01:44:41 45
Утсаар 0
Цахимаар 00:00:17 00:00:34 2
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 15, Уянга - 3, Богд - 5, Хархорин - 12, Нарийнтээл - 8, Батөлзий - 4 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-2, Архивын лавлагаа авах /дотоод/-3, 5
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, 4
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
4 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, 4
5 Бямбаа.Оч
(Богд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 6
6 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-3, СДД-н гэрээ байгуулах-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 8
7 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-3, 3
8 Пүрэвдулам.Ба
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /ЭМД/-4, 4
9 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-12, 12
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2022-01-12 17:54:10, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр