НЭВТРЭХ
2022.01.11 нд 30 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

11 төрлийн үйлчилгээг 30 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 87% (26 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 13% (4 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 30
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:12:01 00:48:07 4
Тасалбаргүй 00:00:48 00:21:13 26
00:02:18

01:09:20

Биечлэн 00:02:22 01:09:06 29
Утсаар 0
Цахимаар 00:00:14 00:00:14 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 19, Нарийнтээл - 7, Богд - 2, Баянгол - 2 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавалгаа авах /цахим/-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-4, Архивын лавлагаа авах /дотоод/-2, 7
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 3
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-7, 7
4 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, 2
5 Бямбаа.Оч
(Богд)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвлөгөө /СД/-1, 2
6 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
СДД-н гэрээ байгуулах-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 7
7 Пүрэвдулам.Ба
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /ЭМД/-2, 2
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2022-01-11 17:58:00, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр