НЭВТРЭХ
2022.01.10 нд 43 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

15 төрлийн үйлчилгээг 49 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 98% (42 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 2% (1 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 43
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:57:05 01:54:11 2
Тасалбаргүй 00:05:02 03:26:29 41
00:07:27

05:20:40

Биечлэн 00:08:24 05:19:29 38
Утсаар 0
Цахимаар 00:00:14 00:01:11 5
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 15, Нарийнтээл - 10, Богд - 16, Сант - 1, Батөлзий - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /дотоод/-5, АЖНД /2013 оны/-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-4, Архивын лавалгаа авах /цахим/-2, 12
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-1, Зөвлөгөө /ЭМД/-1, 3
3 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
4 Бямбаа.Оч
(Богд)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-5, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Зөвлөгөө /СД/-4, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 19
5 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Тэтгэвэр /шинэ/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-6, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 10
6 Энхтуул.Ба
(Сант)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 1
7 Пүрэвдулам.Ба
(Арвайхээр)
Данс асуух-1, Зөвлөгөө /ЭМД/-2, 3
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2022-01-10 17:53:50, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр