НЭВТРЭХ
2022.01.06 нд 28 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

11 төрлийн үйлчилгээг 30 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 96% (27 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 4% (1 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 28
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:01:51 00:09:16 5
Тасалбаргүй 00:01:27 00:33:36 23
00:01:31

00:42:52

Биечлэн 00:01:34 00:42:38 27
Утсаар 00:00:14 00:00:14 1
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Зүүнбаян-Улаан - 2, Арвайхээр - 12, Уянга - 3, Богд - 3, Сант - 2, Нарийнтээл - 6 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-2, Архивын лавалгаа авах /цахим/-2, АЖНД /2013 оны/-1, 5
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-6, Зөвлөгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-2, 8
3 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, 2
4 Бямбаа.Оч
(Богд)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-2, 4
5 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, СДД-н гэрээ байгуулах-4, 6
6 Энхтуул.Ба
(Сант)
Тэтгэвэр /шинэ/-2, 2
7 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-3, 3
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2022-01-06 18:01:04, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр