НЭВТРЭХ
2022.01.05 нд 40 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

14 төрлийн үйлчилгээг 44 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 85% (34 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 15% (6 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 40
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:17:17 02:35:34 9
Тасалбаргүй 00:03:06 01:36:13 31
00:06:17

04:11:47

Биечлэн 00:06:43 04:08:49 37
Утсаар 00:02:32 00:02:32 1
Цахимаар 00:00:13 00:00:26 2
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 14, Сант - 1, Нарийнтээл - 16, Богд - 8, Батөлзий - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавалгаа авах /цахим/-2, Архивын лавлагаа авах /баримт/-2, 4
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, Зөвлөгөө /СД/-1, Данс асуух-2, Зөвлөгөө /ЭМД/-2, 9
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, АЖНД /2020 оны/-2, 5
4 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
5 Бямбаа.Оч
(Богд)
Зөвлөгөө /СД/-3, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Тодорхойлолт авах-1, 8
6 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
СДД-н гэрээ байгуулах-5, НДД баталгаажуулах /СД/-5, Тэтгэвэр /шинэ/-3, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 16
7 Энхтуул.Ба
(Сант)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2022-01-05 17:51:46, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр