НЭВТРЭХ
2022.01.04 нд 36 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

12 төрлийн үйлчилгээг 40 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 94% (34 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 6% (2 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 36
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:11:12 00:22:25 2
Тасалбаргүй 00:01:15 00:42:59 34
00:01:49

01:05:24

Биечлэн 00:01:50 01:04:42 35
Утсаар 00:00:42 00:00:42 1
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 18, Зүүнбаян-Улаан - 2, Богд - 6, Баян-Өндөр - 2, Нарийнтээл - 5, Баянгол - 3 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-2, 2
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Данс асуух-1, Зөвлөгөө /ЭМД/-2, 3
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-14, 14
4 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
5 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
СДД-н гэрээ байгуулах-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 3
6 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, 2
7 Бямбаа.Оч
(Богд)
Данс асуух-2, Зөвлөгөө /ЭМД/-2, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-2, Зөвлөгөө /СД/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Тодорхойлолт авах-1, 9
8 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Тэтгэвэр /шинэ/-1, СДД-н гэрээ байгуулах-1, 5
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2022-01-04 17:55:52, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр