НЭВТРЭХ
2021-онд нийт 10087 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

36 төрлийн үйлчилгээг 11101 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 0% (16 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 1% (86 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 99% (9985 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 10087
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:09:48 180:09:20 1102
Тасалбаргүй 00:04:27 666:41:26 8985
00:05:02

838:59:59

Биечлэн 00:05:16 813:51:48 9252
Утсаар 00:03:13 29:12:18 543
Цахимаар 00:00:46 03:46:40 292
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Тарагт - 99, Арвайхээр - 3660, Хархорин - 1877, Богд - 1360, Баянгол - 786, Баян-Өндөр - 123, Уянга - 354, Гучин-Ус - 153, Нарийнтээл - 853, Сант - 118, Батөлзий - 175, Төгрөг - 177, Зүүнбаян-Улаан - 289, Хужирт - 1, Өлзийт - 29, Баруунбаян-Улаан - 3, Есөнзүйл - 17, Хайрхандулаан - 13 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-33, Бусад-16, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-6, Шалгуулах /материалын хариу/-1, Оршуулгын тэтгэмж-11, Данс асуух-2, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Зөвлөгөө /СД/-5, УБ-н мэдээлэл шинэчилсэн-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-106, Зөвлөгөө /ЭМД/-4, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-6, АЖНД /2020 оны/-2, Зөвлөгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-3, Зөвлөгөө /бусад/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-6, Зөвлөгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, Зөвлөгөө /ЭХМК/-1, 206
2 Алтанцэцэг.Ба
(Арвайхээр)
Шалгуулах /НДШ төлөлт/-4, НДШ тайлан өгөх-109, НДД баталгаажуулах /СД/-8, Зөвлөгөө /ЭМД/-12, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-73, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Данс асуух-5, Бусад-9, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-39, НДД баталгаажуулах /заавал/-12, СДД-н гэрээ байгуулах-6, Зөвлөгөө /СД/-9, Зөвлөгөө /бусад/-28, 316
3 Баасанбат.Со
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Бусад-1, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-1, НДШ тайлан өгөх-1, 4
4 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
АЖНД /2020 оны/-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-2, Зөвлөгөө /СД/-2, Архивын лавлагаа авах /баримт/-235, Архивын лавалгаа авах /цахим/-115, Архивын лавлагаа авах /дотоод/-215, Зөвлөгөө /бусад/-31, АЖНД /2013 оны/-28, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-6, Бусад-18, 653
5 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Тэтгэвэр /сунгалт/-1, СДД-н гэрээ байгуулах-7, Материал /даатгуулагчаас авах/-1163, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-180, НДД баталгаажуулах /СД/-26, Бусад-3, Тодорхойлолт авах-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-20, Зөвлөгөө /эмнэлгийн хуудас/-2, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-5, Шалгуулах /тэтгэмж/-41, Шалгуулах /материалын хариу/-7, Материал /даатгуулагчид өгөх/-52, Зөвлөгөө /бусад/-1, Оршуулгын тэтгэмж-6, Зөвлөгөө /СД/-86, Данс асуух-44, НДШ тайлан өгөх-16, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-4, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-3, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-24, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-2, Зөвлөгөө /ЭМД/-51, НДД баталгаажуулах /заавал/-6, Зөвлөгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-21, 1773
6 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-163, Шалгуулах /тэтгэвэр/-13, Материал /даатгуулагчаас авах/-270, АЖНД /2020 оны/-28, Тодорхойлолт авах-4, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-20, Зөвлөгөө /ЭХМК/-3, 502
7 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
СДД-н гэрээ байгуулах-7, Зөвлөгөө /СД/-42, НДД баталгаажуулах /СД/-97, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-17, Зөвлөгөө /ЭМД/-4, 167
8 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-12, Тодорхойлолт авах-19, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-4, Архивын лавалгаа авах /цахим/-1, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-2, НДШ тайлан өгөх-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвлөгөө /ЭМД/-2, 44
9 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Бусад-1, АЖНД /2020 оны/-5, Тэтгэвэр /шинэ/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-116, Архивын лавлагаа авах /дотоод/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-2, 127
10 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-133, 133
11 Энхжаргал.Ре
(Баруунбаян-Улаан)
Тэтгэвэр /шинэ/-3, 3
12 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-56, Тэтгэвэр /сунгалт/-18, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-234, Зөвлөгөө /бусад/-9, АЖНД /2020 оны/-41, Материал /даатгуулагчаас авах/-43, Тодорхойлолт авах-8, СДД-н гэрээ байгуулах-23, Бусад-34, АЖНД /2013 оны/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-22, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-11, НДШ тайлан өгөх-7, Шалгуулах /тэтгэвэр/-35, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-7, Шалгуулах /тэтгэмж/-50, НДД баталгаажуулах /СД/-124, НДД баталгаажуулах /заавал/-19, Зөвлөгөө /ЭМД/-9, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-9, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Оршуулгын тэтгэмж-1, Зөвлөгөө /СД/-48, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-16, 831
13 Мандах.Б
(Есөнзүйл)
Тэтгэвэр /шинэ/-3, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-12, 17
14 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Материал /даатгуулагчаас авах/-29, 29
15 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Зөвлөгөө /ЭМД/-19, СДД-н гэрээ байгуулах-1, НДШ тайлан өгөх-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-35, Бусад-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-12, Зөвлөгөө /СД/-24, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, Зөвлөгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, Зөвлөгөө /ЭХМК/-14, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-72, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-18, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-20, АЖНД /2020 оны/-63, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-64, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-8, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-17, Зөвлөгөө /бусад/-36, 414
16 Бямбаа.Оч
(Богд)
Данс асуух-55, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-9, Материал /даатгуулагчид өгөх/-3, СДД-н гэрээ байгуулах-10, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-144, НДШ тайлан өгөх-8, Материал /даатгуулагчаас авах/-186, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-11, Тэтгэвэр /сунгалт/-16, Шалгуулах /тэтгэмж/-39, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-3, Бусад-3, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-6, Тодорхойлолт авах-10, Тэтгэвэр /шинэ/-68, Шалгуулах /материалын хариу/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-247, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-124, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-5, Шалгуулах /тэтгэвэр/-133, Зөвлөгөө /бусад/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-121, Зөвлөгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-2, Зөвлөгөө /ЭМД/-54, НДД баталгаажуулах /заавал/-4, Зөвлөгөө /СД/-267, Зөвлөгөө /ЭХМК/-1, 1532
17 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Зөвлөгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-26, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Оршуулгын тэтгэмж-2, Тэтгэвэр /шинэ/-5, Зөвлөгөө /бусад/-12, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-91, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-6, Зөвлөгөө /ЭМД/-7, Зөвлөгөө /СД/-64, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Бусад-47, Зөвлөгөө /ЭХМК/-1, АЖНД /2020 оны/-54, Шалгуулах /тэтгэвэр/-36, Данс асуух-85, АЖНД /2013 оны/-2, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-8, НДД баталгаажуулах /СД/-299, СДД-н гэрээ байгуулах-44, НДШ тайлан өгөх-4, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-8, Шалгуулах /тэтгэмж/-53, 859
18 Энхтуул.Ба
(Сант)
Тэтгэвэр /шинэ/-77, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-24, Шалгуулах /тэтгэмж/-12, Зөвлөгөө /СД/-1, Бусад-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 118
19 Оюун.Ша
(Тарагт)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-6, Зөвлөгөө /СД/-7, НДД баталгаажуулах /СД/-18, Зөвлөгөө /ЭМД/-1, Зөвлөгөө /ЭХМК/-6, АЖНД /2020 оны/-1, НДШ тайлан өгөх-1, Бусад-2, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-4, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-16, Шалгуулах /тэтгэмж/-2, 66
20 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Данс асуух-19, НДШ тайлан өгөх-1, Зөвлөгөө /ЭХМК/-6, НДД баталгаажуулах /заавал/-5, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-10, Бусад-2, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-10, Тэтгэвэр /шинэ/-5, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-2, Зөвлөгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-67, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-1, Зөвлөгөө /бусад/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-13, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, Зөвлөгөө /СД/-38, СДД-н гэрээ байгуулах-10, Зөвлөгөө /ЭМД/-8, 209
21 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Шалгуулах /НДШ төлөлт/-5, Бусад-4, Зөвлөгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-139, АЖНД /2020 оны/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-23, Архивын лавалгаа авах /цахим/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-29, Тодорхойлолт авах-1, СДД-н гэрээ байгуулах-16, Зөвлөгөө /бусад/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-2, Зөвлөгөө /СД/-8, Тэтгэвэр /сунгалт/-14, Зөвлөгөө /ЭМД/-4, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-29, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-28, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-4, 314
22 Сосорбурам.Ба
(Уянга)
Тэтгэвэр /шинэ/-42, Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-8, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-2, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, Архивын лавалгаа авах /цахим/-1, СДД-н гэрээ байгуулах-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Тодорхойлолт авах-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 68
23 Цэндсүрэн.Ша
(Хайрхандулаан)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, Зөвлөгөө /ЭМД/-2, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-3, НДШ тайлан өгөх-2, Зөвлөгөө /бусад/-1, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-1, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-1, АЖНД /2020 оны/-1, 12
24 Галбадрах.Цэ
(Хужирт)
Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-1, 1
25 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Зөвлөгөө /ЭМД/-7, Зөвлөгөө /бусад/-26, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-29, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-13, Зөвлөгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-8, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-80, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-4, Зөвлөгөө /эмнэлгийн хуудас/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-20, Данс асуух-3, НДД баталгаажуулах /СД/-4, Тэтгэвэр /сунгалт/-37, СДД-н гэрээ байгуулах-43, Шалгуулах /тэтгэмж/-26, АЖНД /2020 оны/-8, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-5, Тэтгэвэр /шинэ/-24, НДШ тайлан өгөх-52, Зөвлөгөө /СД/-20, Бусад-33, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-16, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-5, Зөвлөгөө /ЭХМК/-8, Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, УБ-н мэдээлэл шинэчилсэн-1, Тодорхойлолт авах-6, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 484
26 Гансэрээтэр.Бя
(Хархорин)
Тэтгэвэр /сунгалт/-9, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Тэтгэвэр /шинэ/-68, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 82
27 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /СД/-1, Зөвлөгөө /ЭМД/-5, НДД баталгаажуулах /СД/-3, Зөвлөгөө /бусад/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-11, Бусад-1, 26
28 Тунгалаг.Ня
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 1
29 Пүрэвдулам.Ба
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /ЭМД/-29, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-3, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-13, Данс асуух-19, Зөвлөгөө /СД/-4, Зөвлөгөө /бусад/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Бусад-5, 80
30 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-43, Зөвлөгөө /СД/-57, НДД баталгаажуулах /СД/-77, СДД-н гэрээ байгуулах-48, НДД баталгаажуулах /заавал/-9, Зөвлөгөө /ЭМД/-38, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-5, НДШ тайлан өгөх-15, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-54, Зөвлөгөө /бусад/-3, Оршуулгын тэтгэмж-10, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-41, Бусад-6, Шалгуулах /тэтгэмж/-485, 894
31 Должинсүрэн.Да
(Богд)
Бусад-52, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-28, НДД баталгаажуулах /заавал/-17, Зөвлөгөө /ЭМД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-30, НДД баталгаажуулах /СД/-46, Зөвлөгөө /бусад/-5, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 180
32 Дуламсүрэн.Ад
(Гучин-Ус)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, СДД-н гэрээ байгуулах-1, Зөвлөгөө /СД/-36, Зөвлөгөө /бусад/-2, Бусад-2, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-18, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвлөгөө /ЭМД/-4, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-8, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-23, 101
33 Мөнхзаяа.Лх
(Арвайхээр)
СДД-н гэрээ байгуулах-21, НДД баталгаажуулах /заавал/-20, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-1, Зөвлөгөө /СД/-<
НИЙТЭЛСЭН : 2022-01-03 09:28:58, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр