НЭВТРЭХ
2021.12.30 нд 37 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

11 төрлийн үйлчилгээг 41 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 97% (36 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 3% (1 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 37
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:13:04 03:29:10 16
Тасалбаргүй 00:09:06 03:11:18 21
00:10:49

06:40:28

Биечлэн 00:10:49 06:40:28 37
Утсаар 0
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 28, Богд - 8, Хархорин - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-3, АЖНД /2013 оны/-1, 4
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-9, Оршуулгын тэтгэмж-1, Шалгуулах /материалын хариу/-1, 11
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-2, АЖНД /2020 оны/-9, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 13
4 Бямбаа.Оч
(Богд)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-5, Материал /даатгуулагчаас авах/-3, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 10
5 Пүрэвдулам.Ба
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 2
6 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-12-30 17:52:47, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр