НЭВТРЭХ
2021.05.04 нд 34 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

9 төрлийн үйлчилгээг 35 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 97% (33 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 3% (1 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 34
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 0
Тасалбаргүй 00:07:02 03:59:24 34
00:07:02

03:59:24

Биечлэн 00:07:14 03:59:00 33
Утсаар 00:00:24 00:00:24 1
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Зүүнбаян-Улаан - 1, Богд - 10, Баян-Өндөр - 1, Баянгол - 4, Арвайхээр - 17, Есөнзүйл - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-9, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, 10
2 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-3, 3
3 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /СД/-2, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-2, 4
4 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
5 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Бусад-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 4
6 Мандах.Б
(Есөнзүйл)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, 1
7 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 1
8 Бямбаа.Оч
(Богд)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-5, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвлөгөө /СД/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, 11
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-05-04 18:21:16, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр