НЭВТРЭХ
2021 оны 04 дүгээр сард нийт 703 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

32 төрлийн үйлчилгээг 779 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 92% (645 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (1 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 8% (57 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 703
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:07:10 05:37:14 47
Тасалбаргүй 00:04:46 52:11:25 656
00:04:56

57:48:39

Биечлэн 00:05:14 56:59:53 653
Утсаар 00:00:58 00:48:46 50
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Богд - 131, Хархорин - 142, Баянгол - 74, Арвайхээр - 141, Төгрөг - 4, Нарийнтээл - 36, Баян-Өндөр - 11, Гучин-Ус - 55, Зүүнбаян-Улаан - 52, Батөлзий - 10, Сант - 7, Уянга - 39, Өлзийт - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-5, 6
2 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-8, Архивын лавалгаа авах /цахим/-5, Архивын лавлагаа авах /дотоод/-2, 15
3 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-85, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 89
4 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-8, 8
5 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-2, Зөвлөгөө /СД/-1, 3
6 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-9, 11
7 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-20, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-29, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-2, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-6, Шалгуулах /тэтгэмж/-5, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-3, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Зөвлөгөө /СД/-3, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, Зөвлөгөө /ЭМД/-1, 76
8 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
9 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Зөвлөгөө /ЭХМК/-2, АЖНД /2020 оны/-10, Шалгуулах /тэтгэмж/-6, Шалгуулах /тэтгэвэр/-3, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-2, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-15, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-9, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Зөвлөгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, Зөвлөгөө /бусад/-7, НДД баталгаажуулах /заавал/-6, Зөвлөгөө /ЭМД/-2, СДД-н гэрээ байгуулах-1, 76
10 Бямбаа.Оч
(Богд)
Материал /даатгуулагчаас авах/-5, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-18, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-4, Зөвлөгөө /СД/-18, Шалгуулах /тэтгэвэр/-26, Тэтгэвэр /шинэ/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-21, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-27, НДШ тайлан өгөх-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-4, Зөвлөгөө /ЭМД/-12, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Данс асуух-6, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, 149
11 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Шалгуулах /тэтгэмж/-8, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Данс асуух-5, Бусад-1, Зөвлөгөө /СД/-6, НДД баталгаажуулах /СД/-10, СДД-н гэрээ байгуулах-3, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 37
12 Энхтуул.Ба
(Сант)
Тэтгэвэр /шинэ/-4, Шалгуулах /тэтгэмж/-2, Бусад-1, 7
13 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, 4
14 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-17, Бусад-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Зөвлөгөө /СД/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-6, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, СДД-н гэрээ байгуулах-2, НДД баталгаажуулах /СД/-3, Зөвлөгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, 35
15 Сосорбурам.Ба
(Уянга)
Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Тодорхойлолт авах-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-2, 8
16 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
СДД-н гэрээ байгуулах-1, Тэтгэвэр /шинэ/-2, НДШ тайлан өгөх-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-6, Зөвлөгөө /СД/-3, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, АЖНД /2020 оны/-1, Зөвлөгөө /бусад/-2, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Тодорхойлолт авах-1, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Бусад-10, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 34
17 Гансэрээтэр.Бя
(Хархорин)
Тэтгэвэр /шинэ/-10, Тэтгэвэр /сунгалт/-2, 12
18 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-38, 38
19 Мөнхзаяа.Лх
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /заавал/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-17, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 21
20 Мажигдэлгэр.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-10, 10
21 Батсүрэн.Б
(Хархорин)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-28, Шалгуулах /тэтгэмж/-4, Зөвлөгөө /ЭМД/-2, Архивын лавалгаа авах /цахим/-1, Зөвлөгөө /бусад/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-3, НДШ тайлан өгөх-10, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Зөвлөгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-8, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-1, 60
22 Мягмарсүрэн.Тү
(Гучин-Ус)
Зөвлөгөө /СД/-16, Тэтгэвэр /шинэ/-2, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-2, Шалгуулах /тэтгэвэр/-5, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-22, Зөвлөгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-2, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-2, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Зөвлөгөө /ЭМД/-19, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Данс асуух-1, НДД баталгаажуулах /СД/-5, 79
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-04-30 20:13:39, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр