НЭВТРЭХ
2021.04.30 нд 53 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

11 төрлийн үйлчилгээг 57 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 92% (49 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 8% (4 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 53
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 0
Тасалбаргүй 00:02:25 02:08:23 53
00:02:25

02:08:23

Биечлэн 00:02:30 02:07:47 51
Утсаар 00:00:18 00:00:36 2
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Хархорин - 17, Баянгол - 5, Уянга - 1, Зүүнбаян-Улаан - 5, Батөлзий - 1, Арвайхээр - 23, Өлзийт - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-23, 23
2 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-1, 5
3 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
4 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвлөгөө /ЭХМК/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Зөвлөгөө /бусад/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 9
5 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 1
6 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
СДД-н гэрээ байгуулах-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, 2
7 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-3, 3
8 Мажигдэлгэр.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
9 Батсүрэн.Б
(Хархорин)
НДШ тайлан өгөх-10, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 12
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-04-30 20:09:47, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр