НЭВТРЭХ
2021.04.29 нд 18 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

12 төрлийн үйлчилгээг 19 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 94% (17 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 6% (1 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 18
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 0
Тасалбаргүй 00:01:07 00:20:16 18
00:01:07

00:20:16

Биечлэн 00:01:07 00:14:37 13
Утсаар 00:01:07 00:05:39 5
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Гучин-Ус - 4, Уянга - 3, Баянгол - 4, Богд - 2, Арвайхээр - 1, Хархорин - 4 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, 1
2 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Зөвлөгөө /ЭМД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 4
3 Бямбаа.Оч
(Богд)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 2
4 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 1
5 Сосорбурам.Ба
(Уянга)
Тэтгэвэр /шинэ/-2, 2
6 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвлөгөө /СД/-2, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 4
7 Мягмарсүрэн.Тү
(Гучин-Ус)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 5
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-04-29 22:29:36, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр