НЭВТРЭХ
2021.04.28 нд 22 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

12 төрлийн үйлчилгээг 22 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 86% (19 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 14% (3 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 22
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 0
Тасалбаргүй 00:02:27 00:54:01 22
00:02:27

00:54:01

Биечлэн 00:02:32 00:53:22 21
Утсаар 00:00:39 00:00:39 1
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Богд - 6, Хархорин - 6, Зүүнбаян-Улаан - 2, Уянга - 3, Баянгол - 1, Сант - 3, Арвайхээр - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, 1
2 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, 1
3 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, 2
4 Бямбаа.Оч
(Богд)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, 6
5 Энхтуул.Ба
(Сант)
Бусад-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 3
6 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвлөгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, 3
7 Батсүрэн.Б
(Хархорин)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвлөгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 6
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-04-28 14:57:25, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр