НЭВТРЭХ
2021.04.27 нд 31 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

16 төрлийн үйлчилгээг 34 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 94% (29 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 6% (2 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 31
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 0
Тасалбаргүй 00:01:43 00:53:27 31
00:01:43

00:53:27

Биечлэн 00:02:27 00:49:02 20
Утсаар 00:00:24 00:04:25 11
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Баянгол - 3, Хархорин - 11, Богд - 3, Арвайхээр - 1, Батөлзий - 1, Уянга - 1, Нарийнтээл - 8, Гучин-Ус - 2, Баян-Өндөр - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, 1
2 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
3 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвлөгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 3
4 Бямбаа.Оч
(Богд)
Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 3
5 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Данс асуух-1, НДД баталгаажуулах /СД/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, СДД-н гэрээ байгуулах-1, 8
6 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, 1
7 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Бусад-9, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Тодорхойлолт авах-1, НДШ тайлан өгөх-1, 12
8 Мажигдэлгэр.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
9 Мягмарсүрэн.Тү
(Гучин-Ус)
Зөвлөгөө /СД/-2, Зөвлөгөө /ЭМД/-1, Данс асуух-1, 4
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-04-27 18:06:16, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр