НЭВТРЭХ
2021.04.26 нд 32 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

13 төрлийн үйлчилгээг 32 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 100% (32 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 32
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 0
Тасалбаргүй 00:02:15 01:12:11 32
00:02:15

01:12:11

Биечлэн 00:02:15 01:12:11 32
Утсаар 0
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Баянгол - 3, Батөлзий - 1, Хархорин - 21, Арвайхээр - 4, Богд - 3 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, 4
2 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Шалгуулах /тэтгэмж/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 3
3 Бямбаа.Оч
(Богд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвлөгөө /СД/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 3
4 Гансэрээтэр.Бя
(Хархорин)
Тэтгэвэр /сунгалт/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-7, 9
5 Мажигдэлгэр.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
6 Батсүрэн.Б
(Хархорин)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Зөвлөгөө /ЭМД/-2, Архивын лавалгаа авах /цахим/-1, Зөвлөгөө /бусад/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвлөгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 12
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-04-26 18:41:24, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр