НЭВТРЭХ
2021.04.13-04.21 нд нийт 213 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

23 төрлийн үйлчилгээг 262 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 100% (212 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 0% (1 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 213
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 0
Тасалбаргүй 00:07:06 25:14:13 213
00:07:06

25:14:13

Биечлэн 00:07:28 24:56:08 200
Утсаар 00:01:23 00:18:05 13
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Батөлзий - 2, Сант - 1, Богд - 42, Баянгол - 24, Зүүнбаян-Улаан - 39, Уянга - 20, Хархорин - 46, Нарийнтээл - 15, Гучин-Ус - 24 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-10, НДД баталгаажуулах /СД/-9, Шалгуулах /тэтгэмж/-2, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-2, 25
2 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
СДД-н гэрээ байгуулах-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-3, АЖНД /2020 оны/-9, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-2, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-13, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-8, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Зөвлөгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, Зөвлөгөө /бусад/-5, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, Зөвлөгөө /ЭМД/-2, 58
3 Бямбаа.Оч
(Богд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-9, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-4, Шалгуулах /тэтгэвэр/-10, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-15, Зөвлөгөө /ЭМД/-5, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-1, Данс асуух-1, Зөвлөгөө /СД/-5, 51
4 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Зөвлөгөө /СД/-2, Данс асуух-1, НДД баталгаажуулах /СД/-7, СДД-н гэрээ байгуулах-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-3, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 16
5 Энхтуул.Ба
(Сант)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 1
6 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-9, Бусад-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Зөвлөгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, СДД-н гэрээ байгуулах-2, 18
7 Сосорбурам.Ба
(Уянга)
Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Тодорхойлолт авах-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 6
8 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, АЖНД /2020 оны/-1, Зөвлөгөө /бусад/-2, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-1, 6
9 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-21, 21
10 Мажигдэлгэр.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
11 Батсүрэн.Б
(Хархорин)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-12, Зөвлөгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-3, Шалгуулах /тэтгэмж/-4, 19
12 Мягмарсүрэн.Тү
(Гучин-Ус)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-12, Зөвлөгөө /СД/-7, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Зөвлөгөө /ЭМД/-17, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, 39
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-04-21 22:50:44, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр