НЭВТРЭХ
2021.04.21 нд 23 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

10 төрлийн үйлчилгээг 25 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 100% (23 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 23
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 0
Тасалбаргүй 00:22:24 08:35:31 23
00:22:24

08:35:31

Биечлэн 00:23:24 08:34:52 22
Утсаар 00:00:39 00:00:39 1
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Уянга - 6, Богд - 2, Нарийнтээл - 4, Хархорин - 8, Баянгол - 3 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, 3
2 Бямбаа.Оч
(Богд)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Зөвлөгөө /СД/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 3
3 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Шалгуулах /тэтгэмж/-3, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 4
4 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, СДД-н гэрээ байгуулах-2, 7
5 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-1, 2
6 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-6, 6
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-04-21 22:46:34, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр