НЭВТРЭХ
2021.04.07 нд 31 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

11 төрлийн үйлчилгээг 31 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 84% (26 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 16% (5 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 31
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:01:05 00:01:05 1
Тасалбаргүй 00:09:26 04:43:13 30
00:09:10

04:44:18

Биечлэн 00:09:45 04:43:02 29
Утсаар 00:00:38 00:01:16 2
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 12, Богд - 9, Баянгол - 1, Нарийнтээл - 1, Гучин-Ус - 3, Хархорин - 2, Батөлзий - 1, Баян-Өндөр - 2 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-2, 2
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, 4
3 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
4 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, 1
5 Бямбаа.Оч
(Богд)
Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, Шалгуулах /тэтгэвэр/-3, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-2, 9
6 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 1
7 Гансэрээтэр.Бя
(Хархорин)
Тэтгэвэр /шинэ/-2, 2
8 Мөнхзаяа.Лх
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-6, 6
9 Мажигдэлгэр.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
10 Мягмарсүрэн.Тү
(Гучин-Ус)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвлөгөө /СД/-2, 3
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-04-07 17:57:32, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр