НЭВТРЭХ
2022.05.05 нд 19 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

8 төрлийн үйлчилгээг 20 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 100% (19 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 19
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 0
Тасалбаргүй 00:01:53 00:35:47 19
00:01:53

00:35:47

Биечлэн 00:02:39 00:34:33 13
Утсаар 00:00:14 00:00:14 1
Цахимаар 00:00:12 00:01:00 5
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Баянгол - 3, Арвайхээр - 7, Есөнзүйл - 4, Богд - 3, Хайрхандулаан - 2 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /дотоод/-5, 5
2 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
3 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 3
4 Бямбаа.Оч
(Богд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Зөвлөгөө /СД/-1, 4
5 Нангид.Ду
(Хайрхандулаан)
Зөвлөгөө /СД/-1, Оршуулгын тэтгэмж-1, 2
6 Буяннэмэх.Мя
(Есөнзүйл)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-4, 4
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2022-05-05 17:57:21, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр