МЭНДЧИЛГЭЭ
ШИМТГЭЛИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ
ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛ
ТЭТГЭМЖИЙН ДААТГАЛ
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ
ҮОМШӨ ДААТГАЛ
АЖИЛГҮЙДЛИЙН ДААТГАЛ
САЙН ДУРЫН ДААТГАЛ
САНАЛ АСУУЛГА ...

Асуулт : Та нийгмийн даатгалд даатгуулсан уу?
ДААТГУУЛСАН
ДААТГУУЛААГҮЙ
шаардлагатай үед даатгуулна
даатгуулах шаардлагагүй

     ДААТГУУЛСАН 98.61407249467%
925
     ДААТГУУЛААГҮЙ 1.0660980810235%
10
     шаардлагатай үед даатгуулна 0.21321961620469%
2
     даатгуулах шаардлагагүй 0.10660980810235%
1
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг. Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
ХАНДАЛТ
Өнөөдөр |25
Энэ 7 хоногт |143
Энэ сард |998
Энэ жил |74479
2018 онд |71255
      2019-07-01   08:09:12   85   0
  ДААТГУУЛАГЧ ТАНД УРЬДЧИЛАН ЗӨВЛӨЕ-ТУСАЛЪЯ
Өндөр насны тэтгэвэр тогтоолтын талаар урьдчилан зөвлөгөө өгөх 6 сарын аян 2019.07.01-с 2019.12.31 -ны хооронд үргэлжилнэ. Тус хугацаанд
1959-1960 онд төрсөн ЭРЭГТЭЙ даатгуулагч
1964-1965 онд төрсөн ЭМЭГТЭЙ даатгуулагч
Хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр тэтгэвэр тогтоолгох даатгуулагч
- Олон хүүхэд төрүүлсэн;
- Газрын дор болон хөдөлмөрийн хортой, халуун, хүнд нөхцөлд ажилласан;
- Бусад хөнгөлөлттэй нөхцөлд хамаарах даатгуулагч нарт урьдчилан зөвөлгөө, мэдээлэл өгнө.

Таныг баримт бичгийн бүрдлээ нягтлуулан зөвлөгөө авахыг урьж байна.
СЭДЭВ : ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ


T W I T T E R

ФОТО СЛАЙД