МЭНДЧИЛГЭЭ
ШИМТГЭЛИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ
ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛ
ТЭТГЭМЖИЙН ДААТГАЛ
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ
ҮОМШӨ ДААТГАЛ
АЖИЛГҮЙДЛИЙН ДААТГАЛ
САЙН ДУРЫН ДААТГАЛ
САНАЛ АСУУЛГА ...

Асуулт : Та нийгмийн даатгалд даатгуулсан уу?
ДААТГУУЛСАН
ДААТГУУЛААГҮЙ
шаардлагатай үед даатгуулна
даатгуулах шаардлагагүй

     ДААТГУУЛСАН 98.611111111111%
923
     ДААТГУУЛААГҮЙ 1.0683760683761%
10
     шаардлагатай үед даатгуулна 0.21367521367521%
2
     даатгуулах шаардлагагүй 0.10683760683761%
1
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг. Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
ХАНДАЛТ
Өнөөдөр |89
Энэ 7 хоногт |218
Энэ сард |4445
Энэ жил |69587
2018 онд |71255
        2019-04-24   07:56:08   82   0
    Нээлттэй хаалганы өдөрлөг 04 сарын 26 нд ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ТӨВД болно
  Өвөрхангай аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтсээс 2019.04.26 -нд ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ТӨВД нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгуулах тул иргэд, даатгуулагч, ажил олгогч та бүхэн өргөнөөр үйлчлүүлнэ үү.
  Өдөрлөгийн үеэр Тэтгэвр, тэтгэмжийн ийн зөвөлгөө, материал хүлээн авах, эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын дэвтэр баталгаажуулах, нийгмийн даатгалын тайлан хүлээн авах зэрэг үйлчилгээ үзүүлнэ.
  СЭДЭВ : ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ
  

  T W I T T E R

  ФОТО СЛАЙД