МЭНДЧИЛГЭЭ
ШИМТГЭЛИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ
ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛ
ТЭТГЭМЖИЙН ДААТГАЛ
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ
ҮОМШӨ ДААТГАЛ
АЖИЛГҮЙДЛИЙН ДААТГАЛ
САЙН ДУРЫН ДААТГАЛ
САНАЛ АСУУЛГА ...

Асуулт : Та нийгмийн даатгалд даатгуулсан уу?
ДААТГУУЛСАН
ДААТГУУЛААГҮЙ
шаардлагатай үед даатгуулна
даатгуулах шаардлагагүй

     ДААТГУУЛСАН 98.61407249467%
925
     ДААТГУУЛААГҮЙ 1.0660980810235%
10
     шаардлагатай үед даатгуулна 0.21321961620469%
2
     даатгуулах шаардлагагүй 0.10660980810235%
1
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг. Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
ХАНДАЛТ
Өнөөдөр |87
Энэ 7 хоногт |534
Энэ сард |1872
Энэ жил |1872
2019 онд |77657
Аудитын газраас ээлжит шалгалт хийв
Төрийн аудитын тухай хуулийн 15.1.1 –д заасан бүрэн эрхийн дагуу Аймгийн Аудитын газраас 2014 оны 12 ...
604   0   2015-03-18   11:22:54
Төрийн банк таньд шууд үйлчилгээ үзүүлж байна
Нийгмийн даатгалын ажил олгогчийн шимтгэл, сайн дурын шимтгэл, эрүүл мэндийн даатгалын хураамжийг тө ...
612   0   2015-03-16   11:14:54
НДЕГ -ын ээлжит шалгалт
Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг сангийн болон үйл ажиллагааны 2013 оны 01 дүгээр с ...
626   0   2015-03-13   11:28:40
Нийгмийн даатгалын хэлтсээс 2015 оны 02 дугаар сарын хийсэн ажил
НДЕГ-аас 2015-оныг Чанарын удирдлагын хөгжлийн жил болгон зарлаж нийгмийн даатгалын байгууллагын ...
614   0   2015-03-01   11:29:29
ТЭТГЭВРИЙН ХЭМЖЭЭГ НЭМЛЭЭ
ТЭТГЭВРИЙН ХЭМЖЭЭГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ТУХАЙ МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2015 оны 2 дугаар сарын 9-ний өдрий ...
1182   1   2015-02-27   12:31:50
Нийгмийн даатгалын бэлгэдэл ШҮХЭР
Эрхэм зорилгыг: "Бид даатгуулагчийнхаа итгэл найдвар, сэтгэл ханамжаар үнэлэгдэх нийгмийн даатгалын ...
1077   0   2015-02-27   04:46:03
Ажил олгогчоо дэмжих итгэлийн аян
Ажил олгогчоо дэмжих итгэлийн аян эхэллээ. ...
722   0   2015-02-16   18:37:51
Нийгмийн даатгалын шимтгэлээ интернет банкаар төлөх боломжтой боллоо
Ажил олгогч, даатгуулагч та : Сайн дурын даатгалын шимтгэлЭрүүл мэндийн хураамжАжил олгогчийн шимтг ...
793   0   2015-01-20   15:06:26
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГА
2015 онд Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хөнгөлөлттэй тусламж үйлчилгээ үзүүлэх эрүүл мэндийн байгуу ...
1937   0   2015-01-05   12:53:41


T W I T T E R

ФОТО СЛАЙД