МЭНДЧИЛГЭЭ
ШИМТГЭЛИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ
ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛ
ТЭТГЭМЖИЙН ДААТГАЛ
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ
ҮОМШӨ ДААТГАЛ
АЖИЛГҮЙДЛИЙН ДААТГАЛ
САЙН ДУРЫН ДААТГАЛ
САНАЛ АСУУЛГА ...

Асуулт : Та нийгмийн даатгалд даатгуулсан уу?
ДААТГУУЛСАН
ДААТГУУЛААГҮЙ
шаардлагатай үед даатгуулна
даатгуулах шаардлагагүй

     ДААТГУУЛСАН 98.61407249467%
925
     ДААТГУУЛААГҮЙ 1.0660980810235%
10
     шаардлагатай үед даатгуулна 0.21321961620469%
2
     даатгуулах шаардлагагүй 0.10660980810235%
1
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг. Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
ХАНДАЛТ
Өнөөдөр |84
Энэ 7 хоногт |531
Энэ сард |1869
Энэ жил |1869
2019 онд |77657
Нийгмийн даатгалын хэлтсээс 2016 оны 07 дугаар сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын жагсаалт
1. 2016 оны 2 дугаар улирлын нийгмийн даатгалын сангуудын тайланг сумдаас хүлээн авч нэгтгэн сангуу ...
884   0   2016-07-27   08:49:48
2015 оны тоон тайлан
2015 оны сангийн орлого, зарлага, хамралтын тайланг зурган хэлбэрээр оруулав ...
720   0   2016-07-04   10:53:32
Тэтгэвэр тогтоолгоход баримтлах ажил, мэргэжлийн жишиг цалингийн хэмжээ
Тэтгэвэр тогтоолгоход баримтлах ажил, мэргэжлийн жишиг цалингийн хэмжээ ...
1325   1   2016-07-04   10:37:57
Нийгмийн даатгалын хэлтсээс 2016 оны 06 дугаар сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын жагсаалт
1. 2016 оны 1 дүгээр улирлын нийгмийн даатгалын сангуудын тайланг сумдаас хүлээн авч нэгтгэн сангуу ...
789   0   2016-07-01   09:31:57
Нийгмийн даатгалын хэлтсээс 2016 оны 05 дугаар сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын жагсаалт
1. 2016 оны 1 дүгээр улирлын нийгмийн даатгалын сангуудын тайланг сумдаас хүлээн авч нэгтгэн сангуу ...
817   0   2016-06-02   08:30:31
ОРШУУЛГЫН ТЭТГЭМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ НЭМЭГДҮҮЛЛЭЭ
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг нийтдээ 36 сараас доошгуй хугацаагаар төлсөн даатгуулагч ердийн евчи ...
983   0   2016-05-19   10:29:08
Сонгон шалгаруулалтын урилга
Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар нь Эрүүл мэндийн даатгалын тух ...
712   0   2016-05-19   10:22:34
СУРГАЛТ СУРТАЛЧИЛГААНЫ АЖЛЫН ТАЛААР
2016 онд аймгийн хэмжээнд сургалт сурталчилгааний ажил зохион байгуулах төлөвлөгөөг гаргаж, хэлтсийн ...
929   0   2016-05-06   09:31:02
Нийгмийн даатгалын хэлтсээс 2016 оны 04 дүгээр сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын жагсаалт
1. 2016 оны 01-р улирлын нийгмийн даатгалын сангуудын тайланг сумдаас хүлээн авч нэгтгэн сангуудын ...
726   0   2016-05-02   08:29:24
Нийгмийн даатгалын хэлтсээс 2016 оны 03 дугаар сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын жагсаалт
1. 2015 оны жилийн эцсийн нийгмийн даатгалын сангуудын тайланг сумдаас хүлээн авч нэгтгэн сангуудын ...
650   0   2016-04-03   08:28:04
Нийгмийн даатгалын хэлтсээс 2016 оны 02 дугаар сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын жагсаалт
1. 2015 оны жилийн эцсийн нийгмийн даатгалын сангуудын тайланг сумдаас хүлээн авч нэгтгэн сангууд ...
648   0   2016-03-02   08:26:40
Нийгмийн даатгалын хэлтсээс 2016 оны 01 дүгээр сарын хийсэн ажлын жагсаалт
1.2015 оны жилийн эцсийн нийгмийн даатгалын сангуудын тайланг сумдаас хүлээн авч нэгтгэн сангуудын ...
669   0   2016-02-01   09:25:13
Нийгмийн даатгалын хэлтсээс 2015 оны 12-р сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын жагсаалт
1. НДЕГ-аас 2015-оныг Чанарын удирдлагын хөгжлийн жил болгон зарлаж, нийгмийн даатгалын байгууллагын ...
960   0   2016-01-02   09:08:06
Шинэ жилийн баярын мэнд хүргэе
Он солигдох торгон агшинд Оргилуун дарс шиг оргилсон сэтгэлд Аз жаргал авчрах гэж Юм бүхнийг шинэ ...
776   0   2015-12-31   12:35:47
МСҮТ-д АСТ зохион байгуулав
МСҮТөвийн сургалтын албатай хамтран Оюутан сурагчдын эрүүл мэндийн даатгалын хамрагдалтыг нэмэгдүүл ...
927   0   2015-12-17   09:59:07
Нийгмийн даатгалын хэлтсээс 2015 оны 11 дүгээр сарын хийсэн ажил
1. НДЕГ-аас 2015-оныг Чанарын удирдлагын хөгжлийн жил болгон зарлаж, нийгмийн даатгалын байгууллагын ...
1079   1   2015-12-03   14:08:12
Нийгмийн даатгалын хэлтсээс 2015 оны 10 дугаар сарын хийсэн ажил
1. НДЕГ-аас 2015-оныг Чанарын удирдлагын хөгжлийн жил болгон зарлаж, нийгмийн даатгалын байгууллагын ...
736   0   2015-11-03   14:07:07
Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хууль
Засгийн газраас бүртгэлийг сайжруулах замаар иргэн хуулийн этгээдийн хөрөнгийг капиталжуулан эргэлт ...
901   0   2015-10-08   12:23:22
Нийгмийн даатгалын хэлтсээс 2015 оны 09 дүгээр сарын хийсэн ажил
Нийгмийн даатгалын хэлтсээс 2015 оны 9-р сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын жагсаалт 1. НДЕГ-аас 2015-о ...
700   1   2015-10-01   12:28:20


T W I T T E R

ФОТО СЛАЙД