МЭНДЧИЛГЭЭ
ШИМТГЭЛИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ
ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛ
ТЭТГЭМЖИЙН ДААТГАЛ
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ
ҮОМШӨ ДААТГАЛ
АЖИЛГҮЙДЛИЙН ДААТГАЛ
САЙН ДУРЫН ДААТГАЛ
САНАЛ АСУУЛГА ...

Асуулт : Та нийгмийн даатгалд даатгуулсан уу?
ДААТГУУЛСАН
ДААТГУУЛААГҮЙ
шаардлагатай үед даатгуулна
даатгуулах шаардлагагүй

     ДААТГУУЛСАН 98.61407249467%
925
     ДААТГУУЛААГҮЙ 1.0660980810235%
10
     шаардлагатай үед даатгуулна 0.21321961620469%
2
     даатгуулах шаардлагагүй 0.10660980810235%
1
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг. Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
ХАНДАЛТ
Өнөөдөр |67
Энэ 7 хоногт |514
Энэ сард |1852
Энэ жил |1852
2019 онд |77657
2017.04.03-2017.04.07 нд хэлтсээс зохион байгуулсан онцлох ажлууд
1. Тухайн долоо хоногт нийт 257 даатгуулагч үйлчилгээнд үнэлгээ өгсөн байна. Үүнээс 228 буюу 88.72% ...
537   0   2017-04-10   10:08:24
Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсээс 2017 оны 3-р сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан
1. 2016 оны жилийн эцсийн нийгмийн даатгалын сангуудын тайланг сумдаас хүлээн авч нэгтгэн сангуудын ...
297   0   2017-04-01   09:22:15
Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсээс 2017 оны 2-р сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан
1. 2016 оны жилийн эцсийн нийгмийн даатгалын сангуудын тайланг сумдаас хүлээн авч нэгтгэн сангуудын ...
641   0   2017-02-24   16:50:16
Дотоод хяналт шалгалтын хуваарь
Зургаар оруулав ...
512   0   2017-02-20   10:31:45
2017 оны Хяналт шалгалтын хувиар
Зургаар оруулав ...
393   0   2017-02-16   15:38:38
Цахим мэдээлэл
Иргэд, даатгуулагч та дээрх цахим хуудсыг ашиглан нийгмийн даатгалын сангаас авсан зардал, шимтгэл т ...
456   0   2017-02-13   15:22:29
Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсээс 2017 оны 1-р сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан
1. 2016 оны жилийн эцсийн нийгмийн даатгалын сангуудын тайланг сумдаас хүлээн авч нэгтгэн сангуудын ...
771   0   2017-01-25   12:15:23
0-5 настай хүүхдэд томуу, томуу төст өвчний дэгдэлтийн үед эрүүл мэндийн даатгалын сангаас ууж хэрэглэх эмийг 100% хөнгөлнө.
0-5 настай хүүхдэд томуу, томуу төст өвчний дэгдэлтийн үед эрүүл мэндийн даатгалын сангаас ууж хэрэг ...
673   0   2017-01-18   17:28:13
ТЭТГЭВЭР ТОГТООЛТ, ОЛГОЛТЫГ ШАЛГАХ АЯН
Тэтгэвэр тогтоолт, олголтыг шалгах аян 2017 оны 03 дугаар сарын 15 -ыг хүртэл явагдаж байгаа тул тэт ...
764   2   2017-01-17   09:22:02
75 хоногийн аяны нээлт
Хэлтсийн нийт ажилтнуудад сургалт зохион байгуулж “Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын байгууллагын байца ...
620   0   2017-01-12   17:08:36
ЧАНАРТАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ-СОЁЛТОЙ ХАРИЛЦАА
Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын байгууллагаас иргэд, даатгуулагчдад үзүүлэх үйлчилгээний чанар, соёлы ...
676   0   2017-01-09   16:49:09
Ажил олгогчийн төлөх тэтгэмж, ҮОМШӨ -ны хувь өөрчлөгдөв
Ажил олгогчийн төлөх тэтгэмж, ҮОМШӨ -ны хувь өөрчлөгдөв. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг дээрх зурагнаас харн ...
598   0   2017-01-02   12:26:07
ӨВ Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хэлтэс 2016 оны 12-р сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан
1. 2016 оны 3 дугаар улирлын нийгмийн даатгалын сангуудын тайланг сумдаас хүлээн авч нэгтгэн сангуу ...
806   0   2017-01-02   10:14:39
ӨВ Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хэлтэс 2016 оны 11-р сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан
1. 2016 оны 3 дугаар улирлын нийгмийн даатгалын сангуудын тайланг сумдаас хүлээн авч нэгтгэн сангуу ...
743   0   2016-12-01   14:13:56
Иргэд даатгуулагчдын анхааралд
Эрүүл мэндийн хураамжаа төлнө үү ...
690   0   2016-11-10   16:48:55
ӨВ Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хэлтэс 2016 оны 10-р сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан
1. 2016 оны 3 дугаар улирлын нийгмийн даатгалын сангуудын тайланг сумдаас хүлээн авч нэгтгэн сангуу ...
1008   0   2016-11-01   12:12:50
ӨВ ЭМ,НДХ-н 2016 оны 9-р сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан
1. 2016 оны 2 дугаар улирлын нийгмийн даатгалын сангуудын тайланг сумдаас хүлээн авч нэгтгэн сангуу ...
661   0   2016-09-27   11:43:21
ӨВ Нийгмийн даатгалын хэлтэс 2016 оны 8-р сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан
1. 2016 оны 2 дугаар улирлын нийгмийн даатгалын сангуудын тайланг сумдаас хүлээн авч нэгтгэн сангуу ...
983   0   2016-09-13   10:05:48


T W I T T E R

ФОТО СЛАЙД