МЭНДЧИЛГЭЭ
ШИМТГЭЛИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ
ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛ
ТЭТГЭМЖИЙН ДААТГАЛ
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ
ҮОМШӨ ДААТГАЛ
АЖИЛГҮЙДЛИЙН ДААТГАЛ
САЙН ДУРЫН ДААТГАЛ
САНАЛ АСУУЛГА ...

Асуулт : Та нийгмийн даатгалд даатгуулсан уу?
ДААТГУУЛСАН
ДААТГУУЛААГҮЙ
шаардлагатай үед даатгуулна
даатгуулах шаардлагагүй

     ДААТГУУЛСАН 98.61407249467%
925
     ДААТГУУЛААГҮЙ 1.0660980810235%
10
     шаардлагатай үед даатгуулна 0.21321961620469%
2
     даатгуулах шаардлагагүй 0.10660980810235%
1
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг. Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
ХАНДАЛТ
Өнөөдөр |81
Энэ 7 хоногт |528
Энэ сард |1866
Энэ жил |1866
2019 онд |77657
Сонгон шалгаруулалтын урилга
2017 оны 08 дугаар сарын 04-ны өдөр Өвөрхангай аймгийн Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс нь Эрү ...
495   0   2017-08-04   16:56:10
Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсээс 2017 оны 7-р сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан
1. 2017 оны 1-р улирлын нийгмийн даатгалын сангуудын тайланг сумдаас хүлээн авч нэгтгэн сангуудын ...
406   0   2017-08-01   10:52:00
Ажил олгогчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайланд бүртгэх даатгуулагчийн төрөл, код
2017 оны 07 сарын 01 -ний өдрөөс хэрэгжиж буй тушаал. ...
2036   0   2017-08-01   09:07:58
Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсээс 2017 оны 6-р сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан
1. 2017 оны 1-р улирлын нийгмийн даатгалын сангуудын тайланг сумдаас хүлээн авч нэгтгэн сангуудын ...
377   0   2017-07-01   09:19:03
“НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ” зохион байгуулагдав
Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын бодлого ...
492   0   2017-06-21   10:54:41
НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ
Нийгмийн хамгааллын салбарын нээлттэй хаалганы өдөрлэг 2017 оны 06 сарын 19нд Аюуш баатарын талбайд, ...
554   0   2017-06-15   16:42:37
Сургалт зохион байгуулагдав
2017 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хэлтсийн байцаагч, ажилтнуудад Сэт ...
305   0   2017-06-14   14:53:34
“Нийгмийн даатгалын хуулийн шинэчлэл” сэдэвт хуулийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдав
“Нийгмийн даатгалын багц хуулийн шинэчлэл” сэдэвт хэлэлцүүлгийг 2017 оны 5 дугаар сарын 31-ны өдөр х ...
454   0   2017-06-02   12:25:05
Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсээс 2017 оны 5-р сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан
1. 2017 оны 1-р улирлын нийгмийн даатгалын сангуудын тайланг сумдаас хүлээн авч нэгтгэн сангуудын ...
494   0   2017-06-02   09:30:07
ДААТГАЛТАЙ ИРЭЭДҮЙ
ЭМНДЕГ-ын даргын 2017 оны 04 дүгээр сарын 20-ны А/62 тоот “Даатгалтай ирээдүй сургалт зохион байгуул ...
385   0   2017-05-26   16:57:18
2017.05.08-2017.05.12 нд хэлтсээс зохион байгуулсан онцлох ажлууд
1. Тухайн долоо хоногт нийт 298 даатгуулагч үйлчилгээнд үнэлгээ өгсөн байна. Үүнээс 264 буюу 88.59% ...
387   0   2017-05-17   12:31:24
Ажлын байрны сонгон шалгаруултанд урьж байна
№1 БайршилӨвөрхангай аймаг, Уянга сум Албан тушаалын ангилалТуслах түшмэл ТЗ-3 Албан тушаалын н ...
482   2   2017-05-15   11:03:57
2017.05.01-2017.05.05 нд хэлтсээс зохион байгуулсан онцлох ажлууд
1. Тухайн долоо хоногт нийт 137 даатгуулагч үйлчилгээнд үнэлгээ өгсөн байна. Үүнээс 137 буюу 83.03% ...
790   0   2017-05-08   15:36:54
2017.04.24-2017.04.28-нд хэлтсээс зохион байгуулсан онцлох ажлууд
1. Тухайн долоо хоногт нийт 425 даатгуулагч үйлчилгээнд үнэлгээ өгсөн байна. Үүнээс 354 буюу 83.29% ...
422   0   2017-05-03   11:09:45
Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсээс 2017 оны 4-р сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан
1. 2017 оны 1-р улирлын нийгмийн даатгалын сангуудын тайланг сумдаас хүлээн авч нэгтгэн сангуудын ...
311   0   2017-05-01   10:17:17
НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ
2017 оны 04 сарын 28 ны өдөр Аюуш баатарын талбайд ЭМНДХ-ийн Нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгу ...
530   0   2017-04-25   17:51:51
Нийгмийн даатгалын цахим үйлчилгээг танд ойртууллаа
Нийгмийн даатгалын цахим машинаар олгож буй 4 төрлийн лавлагаа, тодорхойлолтыг иргэд, даатгуулагч, а ...
453   0   2017-04-25   15:51:29
2017.04.17-2017-04-21 нд хэлтсээс зохион байгуулсан онцлох ажлууд
1. Тухайн долоо хоногт үйлчилгээ үзүүлж буй 7 байцаагч 356 иргэд даатгуулагчдаас үнэлгээний төхөөрө ...
328   0   2017-04-25   14:30:33
2017.04.10-2017.04.14-нд хэлтсээс зохион байгуулсан онцлох ажлууд
1. Тухайн долоо хоногт нийт 288 даатгуулагч үйлчилгээнд үнэлгээ өгсөн байна. Үүнээс 256 буюу 88.89% ...
515   0   2017-04-20   17:40:00


T W I T T E R

ФОТО СЛАЙД