МЭНДЧИЛГЭЭ
ШИМТГЭЛИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ
ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛ
ТЭТГЭМЖИЙН ДААТГАЛ
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ
ҮОМШӨ ДААТГАЛ
АЖИЛГҮЙДЛИЙН ДААТГАЛ
САЙН ДУРЫН ДААТГАЛ
САНАЛ АСУУЛГА ...

Асуулт : Та нийгмийн даатгалд даатгуулсан уу?
ДААТГУУЛСАН
ДААТГУУЛААГҮЙ
шаардлагатай үед даатгуулна
даатгуулах шаардлагагүй

     ДААТГУУЛСАН 98.61407249467%
925
     ДААТГУУЛААГҮЙ 1.0660980810235%
10
     шаардлагатай үед даатгуулна 0.21321961620469%
2
     даатгуулах шаардлагагүй 0.10660980810235%
1
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг. Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
ХАНДАЛТ
Өнөөдөр |61
Энэ 7 хоногт |508
Энэ сард |1846
Энэ жил |1846
2019 онд |77657
Үдийн завсарлагагүй ажиллана
Нийгмийн даатгалын үйлчилгээг иргэдэд чирэгдэлгүй тасралтгүй шуурхай хүргэх зорилгоор 2 дугаар сар ...
635   0   2018-01-29   12:45:22
Малчид 5 жилийн өмнө өндөр насны тэтгэврээ тогтоолгох нөхцөл бүрдлээ
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт орж малчнаар ажи ...
575   0   2018-01-22   10:04:06
ТЭТГЭВРИЙН ЗЭЭЛИЙН ХҮҮ ДАХИН БУУРЛАА
Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар нь Монгол Улсын Засгийн Газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлб ...
485   0   2018-01-16   16:07:48
АВИЛГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ДАГУУ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс нь авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг оны эхэнд хэлтсий ...
668   0   2018-01-05   11:41:16
Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсээс 2017 оны 12-р сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан
1. 2017 оны 3-р улирлын нийгмийн даатгалын сангуудын тайланг сумдаас хүлээн авч нэгтгэн сангуудын ...
669   0   2018-01-02   09:41:02
Цахим аян
Хаан банк, эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газартай хамтран Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орл ...
568   0   2017-12-21   15:21:11
Жайка сургалт
Энэ оны 12 сарын 07-ны өдөр “ЖАЙКА “ ОУБ-ын богино хугацааны мэргэжилтэн Сугаяа Масами багш “Хари ...
639   0   2017-12-20   10:46:35
Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсээс 2017 оны 11-р сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан
1. 2017 оны 3-р улирлын нийгмийн даатгалын сангуудын тайланг сумдаас хүлээн авч нэгтгэн сангуудын ...
489   0   2017-12-01   10:39:44
2017.10.23-2017.10.27 ны өдрүүдэд хэлтсээс зохион байгуулсан онцлох ажлууд
10 дугаар сарын 23 -наас 10 дугаар сарын 27-ны өдрүүдэд аймгийн хэмжээнд нийгмийн даатгал санд аж а ...
932   0   2017-11-27   15:56:43
2017.10.09-2017.10.13 ны өдрүүдэд хэлтсээс зохион байгуулсан онцлох ажлууд
10 дугаар сарын 09 -нөөс 10 дугаар сарын 13-ны өдрүүдэд аймгийн хэмжээнд нийгмийн даатгал санд аж ...
619   0   2017-11-02   10:02:58
Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсээс 2017 оны 10-р сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан
1. 2017 оны 3-р улирлын нийгмийн даатгалын сангуудын тайланг сумдаас хүлээн авч нэгтгэн сангуудын ...
742   0   2017-11-01   09:53:41
Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг, оношилгоо шинжилгээ. 40, 45, 50, 55, 60, 65 насны даатгуулагч
Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг, оношилгоо шинжилгээ. 40, 45, 50, 55, 60, 65 насны даатгуула ...
591   0   2017-10-19   15:12:11
ИТГЭМЖЛЭХЭЭР ТЭТГЭВЭР АВАГЧДЫН АНХААРАЛД
2017 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 16-НЫ ӨДРӨӨС ЭХЛЭН ИТГЭМЖЛЭХЭЭР ТЭТГЭВЭР АВАГЧДЫН ТЭТГЭВРИЙГ ЭРҮҮЛ МЭНД, НИ ...
626   0   2017-10-12   15:18:06
2017.09.25-2017.10.06 ны өдрүүдэд хэлтсээс зохион байгуулсан онцлох ажлууд
9 дүгээр сарын 25 -наас 10дугаар сарын 06-ны өдрүүдэд аймгийн хэмжээнд нийгмийн даатгал санд аж аху ...
803   0   2017-10-12   12:34:47
Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсээс 2017 оны 9-р сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан
1. 2017 оны 1-р улирлын нийгмийн даатгалын сангуудын тайланг сумдаас хүлээн авч нэгтгэн сангуудын ...
380   0   2017-10-01   09:49:13
2017.09.18-2017.09.22 ны өдрүүдэд хэлтсээс зохион байгуулсан онцлох ажлууд
9 дүгээр сарын 18-наас 22-ны өдрүүдэд нийгмийн даатгал санд ААНэгж, байгууллагын шимтгэлийн орлого ...
423   0   2017-09-25   14:31:54
2017.09.11-2017.09.15 нд хэлтсээс зохион байгуулсан онцлох ажлууд
9 дүгээр сарын 10-наас 15-ны өдрүүдэд нийт 27 даатгуулагч шинээр тэтгэвэр тогтоолгосноос өндөр насн ...
306   0   2017-09-25   11:30:33
2017.09.04-2017.09.08 нд хэлтсээс зохион байгуулсан онцлох ажлууд
9 дүгээр сарын 04-нөөс 08-ны өдрүүдэд нийт 11 даатгуулагч шинээр тэтгэвэр тогтоолгож, 77 даатгуулагч ...
834   1   2017-09-13   15:07:56
Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсээс 2017 оны 8-р сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан
1. 2017 оны 1-р улирлын нийгмийн даатгалын сангуудын тайланг сумдаас хүлээн авч нэгтгэн сангуудын ...
594   0   2017-09-01   09:56:32
ХЯНАЛТЫН УТАС
Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн хэрэгжилтэнд ажил олгогч, байгууллага, даатгуулагч иргэн та хөндлөн ...
549   0   2017-08-29   16:37:34


T W I T T E R

ФОТО СЛАЙД