МЭНДЧИЛГЭЭ
ШИМТГЭЛИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ
ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛ
ТЭТГЭМЖИЙН ДААТГАЛ
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ
ҮОМШӨ ДААТГАЛ
АЖИЛГҮЙДЛИЙН ДААТГАЛ
САЙН ДУРЫН ДААТГАЛ
САНАЛ АСУУЛГА ...

Асуулт : Та нийгмийн даатгалд даатгуулсан уу?
ДААТГУУЛСАН
ДААТГУУЛААГҮЙ
шаардлагатай үед даатгуулна
даатгуулах шаардлагагүй

     ДААТГУУЛСАН 98.61407249467%
925
     ДААТГУУЛААГҮЙ 1.0660980810235%
10
     шаардлагатай үед даатгуулна 0.21321961620469%
2
     даатгуулах шаардлагагүй 0.10660980810235%
1
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг. Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
ХАНДАЛТ
Өнөөдөр |49
Энэ 7 хоногт |424
Энэ сард |882
Энэ жил |72771
2018 онд |71255

Оршуулгын тэтгэмж авахад бүрдүүлэх баримт бичиг

  1. Өргөдөл / өргөдлийн маягт бөглөнө /

  2. Нас барсан хүний иргэний үнэмлэхний хуулбар

  3. Тэтгэмж авах хүний иргэний үнэмлэхний хуулбар

  4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар

  5. Өргөдөл / гараар бичнэ. Нас барсан хүний юу болох, тогтмол оршин суудаг хаяг, утасны дугаараа тодорхой бичнэ. /

  6. Нас барсны гэрчилгээ / манай байгууллагад эх хувиар үлдэх тул өөртөө хуулбарлаж авна. /

  7. Даатгуулагч тэтгэвэр авдаг байсан бол тэтгэврийн дэвтэр

  8. Даатгуулагч 1995 оноос өмнө ажиллаж байсан бол хөдөлмөрийн дэвтэр

  9. Цэргийн алба хаасан бол цэргийн батлах, зөрчилтэй бол цэргийн төв архивын лавлагаа


Дээрх материалыг бүрдүүлж бичиг хэргийн ажилтанд хүлээлгэнэ өгнө.
 T W I T T E R

ФОТО СЛАЙД