МЭНДЧИЛГЭЭ
ШИМТГЭЛИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ
ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛ
ТЭТГЭМЖИЙН ДААТГАЛ
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ
ҮОМШӨ ДААТГАЛ
АЖИЛГҮЙДЛИЙН ДААТГАЛ
САЙН ДУРЫН ДААТГАЛ
САНАЛ АСУУЛГА ...

Асуулт : Та нийгмийн даатгалд даатгуулсан уу?
ДААТГУУЛСАН
ДААТГУУЛААГҮЙ
шаардлагатай үед даатгуулна
даатгуулах шаардлагагүй

     ДААТГУУЛСАН 98.61407249467%
925
     ДААТГУУЛААГҮЙ 1.0660980810235%
10
     шаардлагатай үед даатгуулна 0.21321961620469%
2
     даатгуулах шаардлагагүй 0.10660980810235%
1
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг. Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
ХАНДАЛТ
Өнөөдөр |23
Энэ 7 хоногт |82
Энэ сард |2074
Энэ жил |2074
2019 онд |77657
Нээлттэй ажлын байрны зар
Зургаар оруулав ...
133   0   2019-05-06   16:39:17
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН СУЛ ОРОН ТООНЫ НЭЭЛТТЭЙ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР
Нэг. Сонгон шалгаруулалтын зорилго: Нийгмийн даатгалын хэлтсийн үйл ажиллагааны нягтлан бодогчийг ир ...
136   0   2019-03-15   11:37:16
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН СУЛ ОРОН ТООНЫ НЭЭЛТТЭЙ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР
Нэг. Сонгон шалгаруулалтын зорилго: Нийгмийн даатгалын хэлтсийн бичиг хэрэг, хүний нөөцийн ажилтан и ...
132   0   2019-03-01   13:36:37
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ОРОН ТООНЫ БУС ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН НЭЭЛТТЭЙ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР
Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 24 дүгээр тогтоолоор баталсан “ Нийгмийн даатгалын тө ...
454   0   2018-09-28   12:52:19
Ажлын байрны сонгон шалгаруултанд урьж байна
№1 БайршилӨвөрхангай аймаг, Уянга сум Албан тушаалын ангилалТуслах түшмэл ТЗ-3 Албан тушаалын н ...
482   2   2017-05-15   11:03:57
СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРИЛГА
Огноо: 2015.09.21 Сонгон шалгаруулалтын нэр: Өвөрхангай аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэд ...
802   0   2015-09-22   14:30:59
Ажлын байрны сонгон шалгаруултанд урьж байна
Арвайхээр, Хужирт суманд байцаагч эмч, Хархорин суманд магадлагч эмчийн сонгон шалгаруулт зарлаж бай ...
907   1   2015-04-13   10:16:40


T W I T T E R

ФОТО СЛАЙД