МЭНДЧИЛГЭЭ
ШИМТГЭЛИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ
ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛ
ТЭТГЭМЖИЙН ДААТГАЛ
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ
ҮОМШӨ ДААТГАЛ
АЖИЛГҮЙДЛИЙН ДААТГАЛ
САЙН ДУРЫН ДААТГАЛ
САНАЛ АСУУЛГА ...

Асуулт : Та нийгмийн даатгалд даатгуулсан уу?
ДААТГУУЛСАН
ДААТГУУЛААГҮЙ
шаардлагатай үед даатгуулна
даатгуулах шаардлагагүй

     ДААТГУУЛСАН 98.61407249467%
925
     ДААТГУУЛААГҮЙ 1.0660980810235%
10
     шаардлагатай үед даатгуулна 0.21321961620469%
2
     даатгуулах шаардлагагүй 0.10660980810235%
1
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг. Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
ХАНДАЛТ
Өнөөдөр |27
Энэ 7 хоногт |86
Энэ сард |2078
Энэ жил |2078
2019 онд |77657
Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсээс 2017 оны 12-р сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан
1. 2017 оны 3-р улирлын нийгмийн даатгалын сангуудын тайланг сумдаас хүлээн авч нэгтгэн сангуудын ...
669   0   2018-01-02   09:41:02
Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсээс 2017 оны 11-р сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан
1. 2017 оны 3-р улирлын нийгмийн даатгалын сангуудын тайланг сумдаас хүлээн авч нэгтгэн сангуудын ...
490   0   2017-12-01   10:39:44
Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсээс 2017 оны 10-р сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан
1. 2017 оны 3-р улирлын нийгмийн даатгалын сангуудын тайланг сумдаас хүлээн авч нэгтгэн сангуудын ...
742   0   2017-11-01   09:53:41
Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсээс 2017 оны 9-р сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан
1. 2017 оны 1-р улирлын нийгмийн даатгалын сангуудын тайланг сумдаас хүлээн авч нэгтгэн сангуудын ...
380   0   2017-10-01   09:49:13
Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсээс 2017 оны 8-р сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан
1. 2017 оны 1-р улирлын нийгмийн даатгалын сангуудын тайланг сумдаас хүлээн авч нэгтгэн сангуудын ...
595   0   2017-09-01   09:56:32
Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсээс 2017 оны 7-р сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан
1. 2017 оны 1-р улирлын нийгмийн даатгалын сангуудын тайланг сумдаас хүлээн авч нэгтгэн сангуудын ...
406   0   2017-08-01   10:52:00
Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсээс 2017 оны 6-р сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан
1. 2017 оны 1-р улирлын нийгмийн даатгалын сангуудын тайланг сумдаас хүлээн авч нэгтгэн сангуудын ...
378   0   2017-07-01   09:19:03
Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсээс 2017 оны 5-р сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан
1. 2017 оны 1-р улирлын нийгмийн даатгалын сангуудын тайланг сумдаас хүлээн авч нэгтгэн сангуудын ...
495   0   2017-06-02   09:30:07
Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсээс 2017 оны 4-р сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан
1. 2017 оны 1-р улирлын нийгмийн даатгалын сангуудын тайланг сумдаас хүлээн авч нэгтгэн сангуудын ...
312   0   2017-05-01   10:17:17
Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсээс 2017 оны 3-р сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан
1. 2016 оны жилийн эцсийн нийгмийн даатгалын сангуудын тайланг сумдаас хүлээн авч нэгтгэн сангуудын ...
297   0   2017-04-01   09:22:15
Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсээс 2017 оны 2-р сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан
1. 2016 оны жилийн эцсийн нийгмийн даатгалын сангуудын тайланг сумдаас хүлээн авч нэгтгэн сангуудын ...
641   0   2017-02-24   16:50:16
Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсээс 2017 оны 1-р сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан
1. 2016 оны жилийн эцсийн нийгмийн даатгалын сангуудын тайланг сумдаас хүлээн авч нэгтгэн сангуудын ...
772   0   2017-01-25   12:15:23
ӨВ Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хэлтэс 2016 оны 12-р сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан
1. 2016 оны 3 дугаар улирлын нийгмийн даатгалын сангуудын тайланг сумдаас хүлээн авч нэгтгэн сангуу ...
806   0   2017-01-02   10:14:39
ӨВ Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хэлтэс 2016 оны 11-р сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан
1. 2016 оны 3 дугаар улирлын нийгмийн даатгалын сангуудын тайланг сумдаас хүлээн авч нэгтгэн сангуу ...
744   0   2016-12-01   14:13:56
ӨВ Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хэлтэс 2016 оны 10-р сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан
1. 2016 оны 3 дугаар улирлын нийгмийн даатгалын сангуудын тайланг сумдаас хүлээн авч нэгтгэн сангуу ...
1010   0   2016-11-01   12:12:50
ӨВ ЭМ,НДХ-н 2016 оны 9-р сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан
1. 2016 оны 2 дугаар улирлын нийгмийн даатгалын сангуудын тайланг сумдаас хүлээн авч нэгтгэн сангуу ...
661   0   2016-09-27   11:43:21
ӨВ Нийгмийн даатгалын хэлтэс 2016 оны 8-р сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан
1. 2016 оны 2 дугаар улирлын нийгмийн даатгалын сангуудын тайланг сумдаас хүлээн авч нэгтгэн сангуу ...
984   0   2016-09-13   10:05:48
Нийгмийн даатгалын хэлтсээс 2016 оны 07 дугаар сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын жагсаалт
1. 2016 оны 2 дугаар улирлын нийгмийн даатгалын сангуудын тайланг сумдаас хүлээн авч нэгтгэн сангуу ...
886   0   2016-07-27   08:49:48
Нийгмийн даатгалын хэлтсээс 2016 оны 06 дугаар сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын жагсаалт
1. 2016 оны 1 дүгээр улирлын нийгмийн даатгалын сангуудын тайланг сумдаас хүлээн авч нэгтгэн сангуу ...
789   0   2016-07-01   09:31:57
Нийгмийн даатгалын хэлтсээс 2016 оны 05 дугаар сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын жагсаалт
1. 2016 оны 1 дүгээр улирлын нийгмийн даатгалын сангуудын тайланг сумдаас хүлээн авч нэгтгэн сангуу ...
817   0   2016-06-02   08:30:31


T W I T T E R

ФОТО СЛАЙД