2011 ОН
ЁС ЗҮЙГ ДЭЭДЭЛЖ, ХАМРАЛТЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЖИЛ
2012 ОН
ДААТГУУЛАГЧ ТАНЫ ТӨЛӨӨ ЖИЛ
2013 ОН
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН МАРКЕТИНГИЙН ХӨГЖЛИЙН ЖИЛ
2014 ОН
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН АЖИЛТНЫ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ЖИЛ
2015 ОН
ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦООГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЖИЛ
2016 ОН
АЖИЛ ОЛГОГЧ, ДААТГУУЛАГЧИЙГ ДЭМЖИХ ЖИЛ
2017 ОН
ЭЕРЭГ ХАНДЛАГА, ЧАНАРТАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖИЛ
2018 ОН
ЦАХИМ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЖИЛ
2019 ОН
ТАНД ОЙРХОН - НАЙРСАГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖИЛ
2020 ОН
НЭГ БҮРТГЭЛ - НЭГ ХЯНАЛТЫН ЖИЛ
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН
АЖИЛТНУУДАД ЗОРИУЛСАН ВЕБ СИСТЕМ
НҮҮР