2019-09-20
Баасан гараг
Сум Нэр Өглөө Цайнд Өдөр Орой Үйлчилгээний тоо Үйлчилгээний хугацаа Үйлчилгээний дундаж хугацаа
1 Арвайхээр Норгинбадам.Но 08:57:09 13:22:05 0
2 Арвайхээр Бурмаа.Чу 07:49:59 13:22:26 13:54:53 2 00:01:49 00:00:54
3 Арвайхээр Гантуяа.Ба 08:59:59 13:26:10 13:31:39 0
4 Арвайхээр Алтанцэцэг.Ба 08:58:36 13:23:14 13:59:34 0
5 Арвайхээр Дуламсүрэн.Са 08:35:11 13:15:50 13:35:02 0
6 Арвайхээр Лхамсүрэн.Цэ 08:57:50 13:14:25 13:43:28 0
7 Арвайхээр Оюунтуяа.Да 08:55:24 13:15:00 13:54:26 18 00:24:18 00:01:21
8 Арвайхээр Хишигдэлгэр.До 09:01:40 13:23:16 13:59:47 15 00:47:14 00:03:08
9 Арвайхээр Эрдэнэтунгалаг.Ам 08:43:00 12:53:40 14:16:38 0
10 Арвайхээр Эрхэмбаяр.Со 08:46:54 13:23:09 13:59:53 23 00:09:43 00:00:25
11 Арвайхээр Баасанбат.Со 08:55:35 13:24:49 13:59:33 0
12 Арвайхээр Лхамсүрэн.Га 08:44:56 13:11:27 13:33:31 29 00:55:27 00:01:54
13 Арвайхээр Булган.Су 08:55:14 13:06:55 13:51:23 0
14 Арвайхээр Дулам.Чу 09:00:54 13:23:06 13:59:43 2 00:05:15 00:02:37
15 Арвайхээр Очирбат.Да 08:48:31 13:02:54 14:13:23 4 00:22:39 00:05:39
16 Арвайхээр Энхтүвшин.Б 08:55:05 13:37:23 13:48:32 0
17 Арвайхээр Алтансаргай.Со 08:15:45 13:14:58 13:52:02 0
18 Арвайхээр Баттогтох.Бо 08:46:45 13:56:50 0
19 Арвайхээр Жаргалсайхан.Ня 09:02:43 0