НЭВТРЭХ
2021.11.02 нд 52 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

18 төрлийн үйлчилгээг 60 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 88% (46 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 12% (6 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 52
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:02:05 00:14:40 7
Тасалбаргүй 00:02:59 02:14:33 45
00:02:52

02:29:13

Биечлэн 00:02:45 02:15:12 49
Утсаар 00:06:55 00:13:51 2
Цахимаар 00:00:10 00:00:10 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Нарийнтээл - 14, Богд - 6, Арвайхээр - 21, Батөлзий - 4, Зүүнбаян-Улаан - 2, Сант - 4, Баянгол - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /дотоод/-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 2
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-9, НДШ тайлан өгөх-1, Шалгуулах /материалын хариу/-1, 11
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Тодорхойлолт авах-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-5, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 8
4 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, 4
5 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 1
6 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-2, Зөвлөгөө /бусад/-1, Бусад-1, 5
7 Бямбаа.Оч
(Богд)
Зөвлөгөө /ЭМД/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвлөгөө /СД/-4, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-1, 9
8 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Бусад-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-5, НДД баталгаажуулах /СД/-7, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 14
9 Энхтуул.Ба
(Сант)
Тэтгэвэр /шинэ/-4, 4
10 Пүрэвдулам.Ба
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /ЭМД/-1, Зөвлөгөө /бусад/-1, 2
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-11-02 17:58:49, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр