НЭВТРЭХ
2021.04.05 нд 65 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

18 төрлийн үйлчилгээг 67 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 85% (55 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 15% (10 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 65
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:05:18 02:28:36 28
Тасалбаргүй 00:03:40 02:15:46 37
00:04:22

04:44:22

Биечлэн 00:04:30 04:43:41 63
Утсаар 00:00:20 00:00:41 2
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 46, Богд - 10, Хархорин - 3, Гучин-Ус - 1, Баянгол - 5 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-2, 3
2 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-2, Архивын лавалгаа авах /цахим/-3, Архивын лавлагаа авах /дотоод/-2, 7
3 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-27, 27
4 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, 4
5 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /СД/-1, 1
6 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, 5
7 Бямбаа.Оч
(Богд)
НДШ тайлан өгөх-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Зөвлөгөө /СД/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-2, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-1, Данс асуух-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 10
8 Гансэрээтэр.Бя
(Хархорин)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 1
9 Мөнхзаяа.Лх
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 5
10 Батсүрэн.Б
(Хархорин)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвлөгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-1, 3
11 Мягмарсүрэн.Тү
(Гучин-Ус)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-04-06 12:25:34, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр