НЭВТРЭХ
2021.04.02 нд 21 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

10 төрлийн үйлчилгээг 24 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 100% (21 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 21
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 0
Тасалбаргүй 00:04:44 01:39:31 21
00:04:44

01:39:31

Биечлэн 00:06:02 01:36:34 16
Утсаар 00:00:35 00:02:57 5
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 4, Богд - 8, Баянгол - 3, Нарийнтээл - 1, Баян-Өндөр - 2, Гучин-Ус - 3 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
2 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-2, 2
3 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, 4
4 Бямбаа.Оч
(Богд)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-3, Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Зөвлөгөө /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 9
5 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 1
6 Мөнхзаяа.Лх
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 2
7 Мягмарсүрэн.Тү
(Гучин-Ус)
Зөвлөгөө /СД/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 4
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-04-02 18:09:39, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр