НЭВТРЭХ
2021.03.19 нд 38 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

17 төрлийн үйлчилгээг 41 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 84% (32 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 16% (6 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 38
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:10:47 02:09:31 12
Тасалбаргүй 00:08:55 03:51:50 26
00:09:30

06:01:21

Биечлэн 00:10:00 06:00:35 36
Утсаар 0
Цахимаар 00:00:23 00:00:46 2
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 19, Богд - 8, Хархорин - 6, Баян-Өндөр - 1, Төгрөг - 4 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-2, 2
2 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /дотоод/-2, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 3
3 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-8, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 9
4 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /СД/-2, 2
5 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
6 Бямбаа.Оч
(Богд)
Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Зөвлөгөө /ЭМД/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, СДД-н гэрээ байгуулах-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 11
7 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 4
8 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
СДД-н гэрээ байгуулах-2, 2
9 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-3, 3
10 Мөнхзаяа.Лх
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, СДД-н гэрээ байгуулах-2, 3
11 Батсүрэн.Б
(Хархорин)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-03-19 17:57:39, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр