НЭВТРЭХ
2021.02.15-02.19 нд Нийт 136 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

20 төрлийн үйлчилгээг 143 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 84% (114 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 1% (1 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 15% (21 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 136
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:12:35 11:07:20 53
Тасалбаргүй 00:02:44 03:47:00 83
00:06:34

14:54:20

Биечлэн 00:06:40 14:21:56 129
Утсаар 00:07:52 00:31:28 4
Цахимаар 00:00:18 00:00:56 3
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Батөлзий - 3, Хархорин - 35, Арвайхээр - 79, Баянгол - 9, Тарагт - 1, Богд - 1, Нарийнтээл - 2, Баян-Өндөр - 4, Сант - 2 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /СД/-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-4, 5
2 Алтанцэцэг.Ба
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Зөвлөгөө /ЭМД/-4, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, Зөвлөгөө /СД/-2, НДШ тайлан өгөх-2, 15
3 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавалгаа авах /цахим/-3, Архивын лавлагаа авах /дотоод/-5, Архивын лавлагаа авах /баримт/-2, 10
4 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /СД/-2, Материал /даатгуулагчид өгөх/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, Зөвлөгөө /ЭМД/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-18, 34
5 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
АЖНД /2020 оны/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-10, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-3, 14
6 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-6, СДД-н гэрээ байгуулах-1, 7
7 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, 4
8 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, Бусад-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 9
9 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Тэтгэвэр /шинэ/-2, 2
10 Энхтуул.Ба
(Сант)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 2
11 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвлөгөө /ЭМД/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 5
12 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-7, 7
13 Должинсүрэн.Да
(Богд)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, 1
14 Батбаатар.Мө
(Тарагт)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 1
15 Мажигдэлгэр.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 3
16 Батсүрэн.Б
(Хархорин)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-20, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-4, 24
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-02-19 17:59:11, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр