НЭВТРЭХ
2021.02.19 нд 40 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

9 төрлийн үйлчилгээг 41 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 90% (36 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 10% (4 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 40
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:13:28 03:08:41 14
Тасалбаргүй 00:02:59 01:17:59 26
00:06:40

04:26:40

Биечлэн 00:07:10 04:25:44 37
Утсаар 0
Цахимаар 00:00:18 00:00:56 3
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 22, Хархорин - 9, Батөлзий - 1, Баянгол - 2, Баян-Өндөр - 4, Сант - 2 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-2, 2
2 Алтанцэцэг.Ба
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 2
3 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /дотоод/-5, Архивын лавалгаа авах /цахим/-1, 6
4 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-6, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 8
5 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-5, 5
6 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, 4
7 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 2
8 Энхтуул.Ба
(Сант)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 2
9 Мажигдэлгэр.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
10 Батсүрэн.Б
(Хархорин)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-9, 9
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-02-19 17:56:53, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр