НЭВТРЭХ
2021.02.16 нд 13 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

8 төрлийн үйлчилгээг 13 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 77% (10 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 23% (3 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 13
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:00:29 00:00:59 2
Тасалбаргүй 00:02:09 00:23:40 11
00:01:53

00:24:39

Биечлэн 00:01:56 00:23:19 12
Утсаар 00:01:20 00:01:20 1
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 4, Баянгол - 5, Хархорин - 4 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /СД/-1, 1
2 Алтанцэцэг.Ба
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /ЭМД/-1, 1
3 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 1
4 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
АЖНД /2020 оны/-1, 1
5 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 5
6 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-4, 4
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-02-17 09:43:26, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр