НЭВТРЭХ
2021.02.10 нд 34 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

9 төрлийн үйлчилгээг 34 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 85% (29 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 15% (5 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 34
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:01:15 00:02:31 2
Тасалбаргүй 00:04:52 02:35:45 32
00:04:39

02:38:16

Биечлэн 00:04:46 02:37:39 33
Утсаар 00:00:37 00:00:37 1
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 10, Зүүнбаян-Улаан - 2, Хархорин - 20, Сант - 2 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-8, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 9
2 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
Тодорхойлолт авах-1, 1
3 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Шалгуулах /тэтгэмж/-2, 2
4 Энхтуул.Ба
(Сант)
Шалгуулах /тэтгэмж/-2, 2
5 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
АЖНД /2020 оны/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-3, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 5
6 Гансэрээтэр.Бя
(Хархорин)
Тэтгэвэр /шинэ/-5, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 6
7 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, 2
8 Батсүрэн.Б
(Хархорин)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-3, 7
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-02-11 01:30:53, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр