НЭВТРЭХ
2021.02.08 нд 79 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

21 төрлийн үйлчилгээг 83 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 76% (60 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 1% (1 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 23% (18 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 79
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:12:47 04:28:42 21
Тасалбаргүй 00:03:44 03:37:28 58
00:06:09

08:06:10

Биечлэн 00:06:04 06:28:30 64
Утсаар 00:13:41 01:35:53 7
Цахимаар 00:00:13 00:01:47 8
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Хархорин - 28, Арвайхээр - 39, Баянгол - 2, Зүүнбаян-Улаан - 5, Богд - 3, Батөлзий - 2 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-3, 3
2 Алтанцэцэг.Ба
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /бусад/-2, НДШ тайлан өгөх-1, 3
3 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавалгаа авах /цахим/-1, Архивын лавлагаа авах /дотоод/-13, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 15
4 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-6, НДШ тайлан өгөх-2, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, 17
5 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
Тодорхойлолт авах-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 2
6 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 2
7 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 5
8 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Тэтгэвэр /сунгалт/-3, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвлөгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-3, Бусад-1, Тодорхойлолт авах-1, 11
9 Гансэрээтэр.Бя
(Хархорин)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 3
10 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Зөвлөгөө /ЭМД/-2, Бусад-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-4, Зөвлөгөө /СД/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-3, 11
11 Должинсүрэн.Да
(Богд)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-3, 3
12 Мажигдэлгэр.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 2
13 Батсүрэн.Б
(Хархорин)
Зөвлөгөө /ЭМД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвлөгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-2, 6
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-02-09 09:33:31, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр