НЭВТРЭХ
2021.02.05 нд 56 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

18 төрлийн үйлчилгээг 59 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 84% (47 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 16% (9 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 56
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:14:55 04:58:21 20
Тасалбаргүй 00:01:56 01:10:03 36
00:06:34

06:08:24

Биечлэн 00:07:09 06:05:25 51
Утсаар 00:00:35 00:02:59 5
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Төгрөг - 2, Арвайхээр - 25, Хархорин - 11, Богд - 5, Баянгол - 4, Уянга - 5, Баян-Өндөр - 3, Өлзийт - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Алтанцэцэг.Ба
(Арвайхээр)
НДШ тайлан өгөх-6, Зөвлөгөө /СД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвлөгөө /бусад/-3, 12
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /тэтгэмж/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, 4
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-3, Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, 5
4 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /СД/-2, 2
5 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
Архивын лавалгаа авах /цахим/-1, Тодорхойлолт авах-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 4
6 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-3, 3
7 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 4
8 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
9 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 2
10 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Шалгуулах /тэтгэмж/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 5
11 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-3, Бусад-2, Зөвлөгөө /ЭМД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 8
12 Тунгалаг.Ня
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 1
13 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, Зөвлөгөө /бусад/-1, 3
14 Должинсүрэн.Да
(Богд)
Зөвлөгөө /бусад/-2, Бусад-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, 5
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-02-05 17:53:32, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр