НЭВТРЭХ
2021.01.14 нд 27 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

13 төрлийн үйлчилгээг 29 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 89% (24 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 11% (3 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 27
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:02:03 00:12:19 6
Тасалбаргүй 00:08:51 03:06:04 21
00:07:20

03:18:23

Биечлэн 00:08:09 03:15:56 24
Утсаар 00:00:49 00:02:27 3
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 12, Төгрөг - 3, Уянга - 2, Богд - 1, Хархорин - 4, Сант - 3, Баянгол - 2 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-3, Бусад-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 5
2 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-2, 2
3 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-3, Зөвлөгөө /СД/-1, Бусад-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, 6
4 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 3
5 Энхтуул.Ба
(Сант)
Тэтгэвэр /шинэ/-3, 3
6 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Зөвлөгөө /СД/-2, 3
7 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 2
8 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Зөвлөгөө /СД/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвлөгөө /бусад/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 4
9 Должинсүрэн.Да
(Богд)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-01-14 18:17:59, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр