НЭВТРЭХ
2021.01.11 нд 117 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

23 төрлийн үйлчилгээг 134 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 95% (111 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 5% (6 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 117
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:01:31 00:19:52 13
Тасалбаргүй 00:03:22 05:51:42 104
00:03:10

06:11:34

Биечлэн 00:03:07 05:30:45 106
Утсаар 00:03:42 00:40:49 11
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 17, Хархорин - 31, Баянгол - 10, Уянга - 6, Нарийнтээл - 15, Богд - 17, Тарагт - 8, Төгрөг - 12, Гучин-Ус - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-3, 3
2 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 1
3 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-7, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 14
4 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 11
5 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, Бусад-3, НДД баталгаажуулах /СД/-3, СДД-н гэрээ байгуулах-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Зөвлөгөө /СД/-1, 15
6 Оюун.Ша
(Тарагт)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, 8
7 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Зөвлөгөө /ЭХМК/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвлөгөө /СД/-4, СДД-н гэрээ байгуулах-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 15
8 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-5, 6
9 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Зөвлөгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-3, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-4, СДД-н гэрээ байгуулах-1, Зөвлөгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, Зөвлөгөө /ЭХМК/-1, НДШ тайлан өгөх-1, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 14
10 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-3, Зөвлөгөө /ЭМД/-7, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвлөгөө /СД/-3, Шалгуулах /тэтгэмж/-3, Бусад-1, СДД-н гэрээ байгуулах-2, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-1, 27
11 Должинсүрэн.Да
(Богд)
Бусад-5, НДД баталгаажуулах /СД/-11, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 19
12 Дуламсүрэн.Ад
(Гучин-Ус)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-01-11 18:02:54, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр