НЭВТРЭХ
2020.12.21 нд 152 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

18 төрлийн үйлчилгээг 159 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 93% (142 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 7% (10 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 152
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:04:04 00:52:58 13
Тасалбаргүй 00:02:49 06:33:48 139
00:02:56

07:26:46

Биечлэн 00:02:48 06:58:18 149
Утсаар 00:00:57 00:01:54 2
Цахимаар 00:26:34 00:26:34 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 28, Уянга - 18, Богд - 28, Баянгол - 28, Хархорин - 4, Зүүнбаян-Улаан - 11, Нарийнтээл - 35 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /тэтгэмж/-1, 1
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-7, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Материал /даатгуулагчид өгөх/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Зөвлөгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 14
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-12, 12
4 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
АЖНД /2020 оны/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-3, Зөвлөгөө /СД/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-11, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-11, Зөвлөгөө /нөхөн даатгал/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 32
5 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
НДД баталгаажуулах /СД/-4, СДД-н гэрээ байгуулах-4, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, АЖНД /2020 оны/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 12
6 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
АЖНД /2020 оны/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-30, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, СДД-н гэрээ байгуулах-1, 36
7 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Шалгуулах /тэтгэвэр/-3, 6
8 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /ЭМД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 2
9 Ану.Тө
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, НДД баталгаажуулах /СД/-5, 11
10 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-4, 4
11 Долгорсүрэн.Ша
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, 1
12 Должинсүрэн.Да
(Богд)
Бусад-7, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-8, Зөвлөгөө /бусад/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-8, 28
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-12-21 22:51:56, Д.Очирбат, Арвайхээр