НЭВТРЭХ
2020.12.16 нд 71 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

15 төрлийн үйлчилгээг 74 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 92% (65 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 8% (6 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 71
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:04:57 00:34:44 7
Тасалбаргүй 00:05:30 05:52:44 64
00:05:27

06:27:28

Биечлэн 00:06:18 06:18:56 60
Утсаар 00:00:49 00:08:17 10
Цахимаар 00:00:15 00:00:15 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 8, Уянга - 15, Нарийнтээл - 13, Богд - 7, Хархорин - 3, Төгрөг - 1, Баянгол - 11, Тарагт - 9, Зүүнбаян-Улаан - 3, Есөнзүйл - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 1
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 7
3 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /СД/-7, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, СДД-н гэрээ байгуулах-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, 13
4 Гүнсэлмаа.Ба
(Есөнзүйл)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, 1
5 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 3
6 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
НДД баталгаажуулах /СД/-9, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, 14
7 Оюун.Ша
(Тарагт)
Зөвлөгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-5, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 9
8 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
9 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Тодорхойлолт авах-2, НДД баталгаажуулах /СД/-3, 5
10 Ану.Тө
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, НДД баталгаажуулах /СД/-4, 10
11 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-3, 3
12 Должинсүрэн.Да
(Богд)
Бусад-7, 7
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-12-16 20:29:55, Д.Очирбат, Арвайхээр