НЭВТРЭХ
2020 оны 11 дүгээр сард нийт 1118 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

32 төрлийн үйлчилгээг 1182 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 84% (944 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 1% (6 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 15% (168 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 1118
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:14:24 13:12:17 55
Тасалбаргүй 00:05:35 99:06:50 1063
00:06:01

112:19:07

Биечлэн 00:06:53 104:16:05 908
Утсаар 00:01:49 05:54:15 194
Цахимаар 00:08:02 02:08:47 16
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Есөнзүйл - 9, Сант - 16, Хархорин - 34, Өлзийт - 26, Арвайхээр - 226, Уянга - 161, Богд - 195, Баянгол - 37, Гучин-Ус - 9, Зүүнбаян-Улаан - 33, Тарагт - 106, Нарийнтээл - 235, Баян-Өндөр - 4, Төгрөг - 14, Батөлзий - 10, Хайрхандулаан - 3 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-5, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-10, Зөвөлгөө /ЭМД/-19, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-10, Зөвөлгөө /СД/-25, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-7, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-8, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Бусад-15, НДД баталгаажуулах /СД/-4, Данс асуух-5, Шалгуулах /материалын хариу/-8, 118
2 Алтанцэцэг.Ба
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Бусад-1, 3
3 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /заавал/-3, Материал /даатгуулагчид өгөх/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-13, НДД баталгаажуулах /СД/-8, Данс асуух-1, Зөвөлгөө /СД/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-54, НДШ тайлан өгөх-2, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 85
4 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 7
5 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, 3
6 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, 4
7 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-10, 10
8 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-18, Бусад-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, АЖНД /2020 оны/-2, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-10, Тэтгэвэр /шинэ/-3, Материал /даатгуулагчаас авах/-5, 44
9 Гүнсэлмаа.Ба
(Есөнзүйл)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-3, Данс асуух-3, 15
10 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
НДД баталгаажуулах /СД/-6, СДД-н гэрээ байгуулах-6, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, Шалгуулах /тэтгэвэр/-4, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Данс асуух-3, Зөвөлгөө /СД/-3, Шалгуулах /материалын хариу/-1, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвөлгөө /бусад/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-2, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, АЖНД /2020 оны/-2, НДШ тайлан өгөх-1, 39
11 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-9, НДД баталгаажуулах /СД/-8, СДД-н гэрээ байгуулах-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-11, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 35
12 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-3, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-5, Зөвөлгөө /бусад/-19, НДД баталгаажуулах /заавал/-5, Зөвөлгөө /СД/-22, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-3, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-81, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-13, Бусад-42, АЖНД /2020 оны/-17, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Данс асуух-13, СДД-н гэрээ байгуулах-5, Тэтгэвэр /шинэ/-4, 236
13 Энхтуул.Ба
(Сант)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, Тэтгэвэр /шинэ/-6, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-3, АЖНД /2020 оны/-2, 16
14 Оюун.Ша
(Тарагт)
Зөвөлгөө /СД/-7, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-9, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, СДД-н гэрээ байгуулах-2, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-3, АЖНД /2020 оны/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-33, Тодорхойлолт авах-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-9, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-4, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /ЭХМК/-4, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-18, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-6, Шалгуулах /тэтгэвэр/-5, Архивын лавлагаа авах /баримт/-7, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, НДШ тайлан өгөх-1, Бусад-2, 121
15 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Тэтгэвэр /шинэ/-8, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-5, 14
16 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-7, Шалгуулах /тэтгэмж/-18, Тэтгэвэр /сунгалт/-2, Бусад-2, СДД-н гэрээ байгуулах-1, АЖНД /2020 оны/-1, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-47, НДД баталгаажуулах /заавал/-7, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-9, НДШ тайлан өгөх-2, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-32, Зөвөлгөө /бусад/-3, Зөвөлгөө /СД/-1, 135
17 Цэндсүрэн.Ша
(Хайрхандулаан)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, 3
18 Ану.Тө
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-10, Тодорхойлолт авах-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-23, 35
19 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-34, 34
20 Долгоржав.Эр
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-14, АЖНД /2013 оны/-3, 17
21 Должинсүрэн.Да
(Богд)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-17, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-25, НДД баталгаажуулах /СД/-49, Бусад-36, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-18, Зөвөлгөө /бусад/-10, Зөвөлгөө /СД/-26, НДШ тайлан өгөх-16, 199
22 Дуламсүрэн.Ад
(Гучин-Ус)
НДД баталгаажуулах /СД/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Бусад-1, Зөвөлгөө /СД/-2, 9
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-11-30 23:59:16, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр