НЭВТРЭХ
2020.10.19 нд 106 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

14 төрлийн үйлчилгээг 112 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 91% (96 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 9% (10 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 106
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:15:54 03:58:40 15
Тасалбаргүй 00:03:25 05:11:41 91
00:05:11

09:10:21

Биечлэн 00:05:24 09:05:42 101
Утсаар 00:00:55 00:04:39 5
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 16, Уянга - 23, Гучин-Ус - 5, Нарийнтээл - 29, Богд - 26, Баянгол - 5, Батөлзий - 1, Өлзийт - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-11, НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, 16
2 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, 1
3 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
4 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
НДД баталгаажуулах /СД/-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 5
5 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
6 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Зөвөлгөө /СД/-4, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, СДД-н гэрээ байгуулах-1, Зөвөлгөө /нөхөн даатгал/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-13, Зөвөлгөө /бусад/-2, Бусад-4, 29
7 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Зөвөлгөө /СД/-2, Зөвөлгөө /бусад/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-10, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Бусад-1, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 23
8 Ану.Тө
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-2, 4
9 Должинсүрэн.Да
(Богд)
Тэтгэвэр /шинэ/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-13, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, 27
10 Дуламсүрэн.Ад
(Гучин-Ус)
Бусад-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-2, 5
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-10-19 18:00:54, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр