НЭВТРЭХ
2020.10.12 нд 47 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

8 төрлийн үйлчилгээг 49 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 100% (47 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 47
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:03:40 00:22:01 6
Тасалбаргүй 00:07:55 05:24:59 41
00:07:22

05:47:00

Биечлэн 00:07:22 05:47:00 47
Утсаар 0
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 17, Гучин-Ус - 1, Уянга - 7, Хархорин - 3, Баянгол - 2, Нарийнтээл - 7, Тарагт - 9, Батөлзий - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, Материал /даатгуулагчаас авах/-8, 14
2 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
3 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 2
4 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-4, 7
5 Оюун.Ша
(Тарагт)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-7, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 9
6 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
НДД баталгаажуулах /СД/-4, Бусад-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 8
7 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-3, 3
8 Долгоржав.Эр
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-3, 3
9 Дуламсүрэн.Ад
(Гучин-Ус)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 2
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-10-12 17:56:39, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр