НЭВТРЭХ
2020.08.27 нд 36 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

11 төрлийн үйлчилгээг 37 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 92% (33 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 8% (3 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 36
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 0
Тасалбаргүй 00:09:23 05:38:02 36
00:09:23

05:38:02

Биечлэн 00:09:23 05:38:02 36
Утсаар 0
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 6, Уянга - 15, Хархорин - 6, Богд - 6, Гучин-Ус - 1, Нарийнтээл - 2 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, 3
2 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
3 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, АЖНД /2020 оны/-1, 2
4 Лхагвадолгор.Бя
(Уянга)
Бусад-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 4
5 Ану.Тө
(Уянга)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, НДД баталгаажуулах /СД/-4, 12
6 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-6, 6
7 Долгоржав.Эр
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-2, 2
8 Должинсүрэн.Да
(Богд)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Бусад-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 6
9 Дуламсүрэн.Ад
(Гучин-Ус)
Зөвөлгөө /бусад/-1, 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-08-27 17:54:49, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр